icon

Enkele tips voor ondernemers in 2006

In 2006 doen zich diverse (wets)wijzigingen voor die gevolgen kunnen hebben voor ondernemers. Een meer algemene opsomming daarvan trof u reeds in een andere bijdrage. In het onderstaande geven we aan enkele wijzigingen wat handen en voeten.

* Het kabinet streeft er naar om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en beleggingsinstellingen te verbeteren. Wat er ook zij van deze bedoeling, u als ondernemer plukt hier in ieder geval de vruchten van. Zo wordt het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) met ingang van 1 januari verlaagd van 31,5% naar 29,6%. Tevens wordt het tarief over de eerste winst tot 22.689 euro verlaagd van 27% naar 25,5 %. In 2007 zullen deze tarieven verder worden verlaagd.

* Voorts is aangekondigd dat de kapitaalsbelasting met ingang van 1 januari 2006 zal zijn afgeschafd. De kapitaalsbelasting was een heffing van 0,55% over uit te geven aandelen. De afschaffing van deze belasting zal uiteraard schelen in de oprichtingskosten van een B.V.

* Met ingang van 1 januari wordt ook de Handelsregisterwet gewijzigd. Dit brengt onder meer met zich mee dat ondernemers per 1 januari 2006 voor wijzigingen in het Handelsregister niet langer een advertentie in de Staatscourant hoeven te plaatsen. De verplichte publicatie in de Staatscourant bij het deponeren van de jaarrekening komt daarmee ook te vervallen. In plaats daarvan kan men een gratis publicatie plaatsen op de website van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/publicaties.

* Indien zelfstandigen voor u werken of indien u zelf zelfstandige bent is het van belang dat een nieuwe Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt aangevraagd. Een VAR is in beginsel geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als voor 1 november een opdracht is aangegaan die doorloopt in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe VAR te worden aangevraagd. Als de opdracht is begonnen na 1 november, moet voor het volgende jaar wel een nieuwe VAR worden aangevraagd.

* Vanaf 2006 hoeft geen belasting meer betaald te worden over vergoedingen voor vrijwilligers, wanneer deze vergoeding maandelijks niet meer is dan 150 euro en jaarlijks niet meer dan 1.500 euro. In 2005 was dit nog 21, respectievelijk 735 euro.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Enkele tips voor ondernemers in 2006

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief