icon

Wat brengt 2006 ondernemend Nederland?

Op Prinsjesdag heeft de regering een aantal plannen voor 2006 gepresenteerd. Hieronder volgt een zeer kort overzicht van wat ondernemend Nederland het komende jaar mag verwachten.

De regering stelt herstel van vertrouwen in de Nederlandse economie in 2006 centraal. Na een lange periode van economische neergang, zijn de vooruitzichten voor de toekomst nu weer beter. Het kabinet wil de Nederlandse economie weer op topniveau laten meedoen door het stimuleren van concurrentie, door het bevorderen van vernieuwing en innovatie en door het versterken van ondernemerschap en het Nederlandse ondernemingsklimaat.

De bevoegdheden en de sanctiemogelijkheden van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) worden daarom in 2006 vergroot. Het aanbestedingsbeleid van de overheid wordt herzien. Er komt een nieuw uniform juridisch kader voor alle overheidsopdrachten en een kenniscentrum om aanbestedende diensten te ondersteunen.

De prioriteiten van het kabinet in 2006 zijn: meer innovatieve bedrijven, versterken van voor de concurrentiekracht belangrijke innovatiegebieden en het stimuleren van ontwikkeling en benutting van ICT voor maatschappelijke vraagstukken. Het kabinet wil dit bereiken door onder meer betere toegang tot de kapitaalmarkt voor zogenaamde technostarters. Het kabinet investeert sterk in de kenniseconomie. Zo is afgesproken om voortaan een hoger percentage uit de zogenaamde aardgasopbrengsten (circa 50%) naar innovatie, kennis en onderwijs te laten gaan.
Daarnaast wordt ingezet op het scheppen van ruimte voor ondernemerschap en het MKB, het bevorderen van internationaal ondernemerschap en het benutten van kansen in de regio.

Het kabinet vindt dat ondernemers sneller en eenvoudiger met informatie en financiele steun van de overheid aan de slag moeten kunnen gaan. Daarom komt er een nieuw subsidiebeleid bestaande uit een basispakket en een programmatisch pakket voor topprestaties. Een van de onderdelen daarvan is een nieuwe aanpak van regionaal economisch beleid.

Verder zet het kabinet in 2006 in op efficientere vergunningsprocedures en op beter gebruik van ICT voor het terugbrengen van administratieve lasten. Ook wordt nieuw ondernemerschap gestimuleerd. Het verplichte minimumkapitaal voor de besloten vennootschap wordt in 2006 afgeschaft, evenals de vestigingswet.

Al met al heel wat plannen, die wij het komende jaar uiteraard op de voet zullen volgen.


Daan Timmerman is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wat brengt 2006 ondernemend Nederland?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief