icon

Herhaalde aanvraag en nieuw beleid

Wanneer een bij een overheidsorgaan ingediende aanvraag, bijvoorbeeld tot het verlenen van een bouwvergunning of een ontheffing op basis van de APV, wordt geweigerd dan kan daartegen door de aanvrager worden opgekomen. Maar wat nu als de aanvrager een bezwaar- of beroepstermijn ongebruikt laat verstrijken? Dan wordt het weigeringsbesluit onherroepelijk, en moet er in beginsel van worden uitgegaan dat deze weigering niet meer van tafel komt. Een eerste reflex is dan wellicht direct opnieuw eenzelfde aanvraag in te dienen.

Onder meer om te voorkomen dat een onherroepelijk besluit op die manier via een draaideurconstructie opnieuw ter discussie kan worden gesteld, heeft de wetgever bepaald dat de aanvrager in dat geval met nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden op de proppen moet komen. Laat de aanvrager dat achterwege, dan kan het bestuursorgaan de nieuwe aanvraag weigeren simpelweg door te verwijzen naar de eerdere weigering. Dit uitgangspunt is neergelegd in artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht, maar kent uiteraard enkele in de rechtspraak gevormde nuanceringen.

Zo kan een wijziging van het recht een nieuw gebleken feit zijn, zoals de Afdeling bestuursrechtspraak in 2003 al aangaf. Op 10 augustus van dit jaar voegde de Afdeling bestuursrechtspraak daaraan toe dat hetzelfde ook geldt voor een wijziging van beleid. Een nieuwe Horecanota kan derhalve de grondslag vormen om een nieuwe aanvraag voor een ontheffing op basis van de APV in te dienen. Maar, aldus de Afdeling, dan moet in die nieuwe Horecanota het beleid wel daadwerkelijk inhoudelijk zijn gewijzigd. Indien van een daadwerkelijke wijziging geen sprake is, is er geen sprake van een nieuw gebleken feit en kan het bestuurorgaan de aanvraag afdoen onder verwijzing naar de eerdere weigering. Van een inhoudelijke beoordeling van de aanvraag is dan geen sprake.

Omdat er dikwijls discussie bestaat over de vraag of er van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden sprake is, is het verstandig om de aanwezigheid daarvan toe te lichten in de nieuwe aanvraag. Op die manier kan worden voorkomen dat eerst over die vraag wordt geprocedeerd, alvorens een nieuwe aanvraag inhoudelijk wordt beoordeeld.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Herhaalde aanvraag en nieuw beleid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief