icon

Einde principe 'last in, first out' bij reorganisatie

Bij reorganisaties wordt sinds jaar en dag het principe “last-in, first out” gehanteerd. Deze regel houdt in dat degenen die als laatste in dienst zijn getreden, als eerste moeten vertrekken. In de praktijk betekent dit dat de jonge mensen, met name starters, de gereorganiseerde onderneming of instelling moeten verlaten. Hierdoor blijven er relatief weinig jongeren in de organisatie over, hoewel daar vaak wel behoefde aan is.

Op aandringen van de Tweede Kamer komt er daarom nu verandering in de wijze waarop reorganisaties plaatsvinden, teneinde een evenwichtige leeftijdsopbouw en de vertegenwoordiging van verschillende groepen van werknemers in een bedrijf te kunnen overhouden na reorganisatie. Het afspiegelingsbeginsel zal de hoofdregel worden bij het schrappen van arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven. Bij hantering van dit beginsel worden ontslagen gespreid over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf. Werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en binnen die leeftijdsgroepen wordt de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voorgedragen voor ontslag. Zo blijft er binnen het afspiegelingsbeginsel nog wel een soort “last in, first out” principe bestaan, maar in gematigde vorm.

Ter invoering van de nieuwe regel wordt het Ontslagbesluit gewijzigd. Het CWI toetst bij verlening van vergunningen voor ontslag bij reorganisaties of aan de regels uit dit Ontslagbesluit is voldaan. Of bij de reorganisatie het afspiegelingsbeginsel op de juiste wijze is toegepast, zal dus door het CWI worden gecontroleerd. Hoe het afspiegelingsbeginsel in concrete situaties dient te worden toegepast, zal in de praktijk moeten blijken. Met name de indeling in functiegroepen zal voor de nodige discussie kunnen gaan zorgen. Hoewel de reorganisatie zelf er wellicht niet eenvoudiger op zal worden, is deze wijziging toch een goede ontwikkeling voor bedrijven. Uiteindelijk zal er na een reorganisatie immers een evenwichtiger personeelsbestand overblijven.

Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt per 1 maart 2006 in werking. De regel “last in, first out” geldt dan nog wel voor lopende ontslagverzoeken en voor meldingen van collectief ontslag die vóór 1 maart 2006 worden gedaan.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Einde principe 'last in, first out' bij reorganisatie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief