icon

Aanpak huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning

De ministers Dekker en Donner hebben bij brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de voorstellen van enkele Kamerleden om huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning aan te pakken. De ministers en de Kamerleden zijn het erover eens dat huisjesmelkerij en onrechtmatige bewoning de verloedering van woonwijken in de hand werkt, en zij willen daarom paal en perk stellen aan dit gedrag. De ministers gaan grotendeels mee in de voorstellen van de Kamerleden.

De voorstellen betreffen onder andere het oproepen van gemeenten om deze problematiek aan te pakken, het verplichten van verhuurders om te controleren op onrechtmatige bewoning, en het oproepen van corporaties om meer te bouwen voor kamerverhuur en begeleid wonen.

Ook op het justitiële vlak zijn enkele voorstellen gedaan, zoals het kunnen opleggen van boetes en dwangsommen. Nu bestaat al de mogelijkheid van het toepassen van bestuursrechtelijke handhavinginstrumenten, zoals bestuursdwang en lastgeving onder dwangsom. Dit instrumentarium wil men uitbreiden door bijvoorbeeld boetes op te leggen indien zonder bouwvergunning tussenmuurtjes worden geplaatst in woonruimtes, waardoor meer woonruimte wordt gecreëerd.

Verder wordt voorgesteld om panden verbeurd te verklaren en al degenen die aan de onrechtmatigheden meewerken, aan te pakken. Daarbij wordt ook gedacht aan advocaten en notarissen die de onrechtmatige of wederrechtelijke situatie in stand houden. Een gevolg zou een tuchtzaak en zelfs ontzetting uit het ambt kunnen zijn. Indien iemand zijn beroep maakt van het “huisjesmelken”, willen de ministers het mogelijk maken dat het diegene verboden wordt een bepaald beroep uit te oefenen.
Daarnaast wil men een beter toezicht op executieveilingen van huizen, en daarvoor regels opstellen. In dat kader dienen ook afspraken gemaakt te worden over de verantwoordelijkheid van banken en notarissen.
Tot slot wordt voorgesteld om de onderhuurder een extra (wettelijk) “wapen” te geven. Dit voorstel houdt in dat de onderhuurder de onderhuurovereenkomst eenzijdig kan vernietigen, indien de hoofdverhuurder niet in de onderhuurovereenkomst heeft ingestemd. Hierdoor kan de onderhuurder de door hem betaalde huur als onverschuldigd terugvorderen.

Zodra de voorstellen meer zijn uitgewerkt, informeren wij u daarover.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanpak huisjesmelkers en onrechtmatige bewoning

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief