icon

Buitenlandse gedetacheerden niet meer goedkoper

In een bijdrage van 15 februari 2005 schreef ik al over een wetsvoorstel van Minister de Geus om de werkingssfeer van de Wet arbeidsvoorwaarden grensover-schrijdende arbeid uit te breiden. Tot nu toe was het zo dat buitenlandse (uitzend)bedrijven die in Nederland werknemers detacheren zich niet hoeven te houden aan de arbeidsvoorwaarden als weergegeven in algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Deze arbeidsvoorwaarden liggen meestal boven het wettelijk minimum. De buitenlandse werkgevers hoefden zich echter slechts te houden aan enkele voorwaarden zoals het wettelijk minimum loon of minimale rusttijden. Dit bracht met zich mee dat het veelal goedkoper was voor buitenlandse werkgevers om buitenlanders in Nederland te detacheren dan om Nederlanders aan te nemen. Minister De Geus heeft daarom begin dit jaar een wetsvoorstel ingediend op grond waarvan de buitenlandse werkgevers zich – net als hun Nederlandse concurrenten -aan de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen dienen te houden.

De Eerste Kamer is op 29 november jl. akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Hiermee is tegemoet gekomen aan berichten uit het bedrijfsleven over grote loonverschillen. De wet treedt in werking op de eerste dag nadat zij in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Naar verwachting is dit nog eind dit jaar.


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Buitenlandse gedetacheerden niet meer goedkoper

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief