icon

Beroep op GIW garantie

Het Garantie Instituut Woningbouw vergoedt de door de garantiegerechtigde geleden schade in geval van een faillissement van de aannemer en met name de afbouw van het appartement en de eventuele meerkosten. Verder garandeert het GIW een aantal onderdelen van de koopwoning zoals genoemd in de toepasselijke garantieregeling.

In het laatste geval kan de koper bij het GIW een arbitrageprocedure aanspannen, die er in eerste instantie toe leidt dat de aannemer/projectontwikkelaar wordt veroordeeld tot herstel. In het algemeen zal dat wel voldoende zijn. Als de desbetreffende aannemer/projectontwikkelaar ondanks de arbitrage uitspraak niet tot herstel over gaat, kan worden teruggekomen bij de arbiters van het GIW en alsnog een dwangsom op de verplichting worden gevorderd. In geen geval kan een vergoeding voor de proceskosten worden gevraagd, hetgeen voor de koper in geval hij een jurist of advocaat inschakelt, die hem bij de procedure behulpzaam is, toch tot een strop kan leiden.

In het standaard koop/aannemingscontract dat door het GIW wordt voorgeschreven is naast arbitrage door het GIW ook nog de mogelijkheid opgenomen om een uitspraak te vragen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht. Dit is met name van belang als de termijn waarvoor GIW-garantie geldt inmiddels is verlopen, danwel als er elementen van de bouw niet onder de garantieregeling van het GIW blijken te vallen. Tenslotte kan de ernst van het gebrek zo groot zijn, dat herstel direct aan de aannemer/projectontwikkelaar moet worden opgelegd, op straffe van een dwangsom.


Jaap Rehbock is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beroep op GIW garantie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief