icon

GIW Garantiefondsen in de bouw

Projectontwikkelaars/aannemers kunnen hun verplichtingen jegens kopers van appartementen en huizen onderbrengen bij garantiefondsen. Het meest bekende garantiefonds is het Garantie Instituut Woningbouw (GIW). Het GIW verzekert de koper van (ver)nieuwbouwwoningen dat het project zonder prijsverhoging zal worden afgebouwd als de aannemer/projectontwikkelaar failliet gaat en garandeert dat bepaalde met name genoemde gebreken worden hersteld. Het gaat daarbij dan om gebreken die worden ontdekt bij oplevering, in welk geval het GIW soms moet bemiddelen, danwel om gebreken die na het einde van de onderhoudstermijn blijken. In de garantieregeling staat opgesomd welke gebreken daar onder vallen.

Gesteld kan worden dat de garantiefondsen tot voor kort redelijk hebben gefunctioneerd, met dien verstande dat een klein garantiefonds, de Stichting Garantie Waarborgfonds Nederland (SGWN) haar activiteiten moest staken omdat De Nederlandsche Bank van mening was dat dit fonds zonder de vereiste vergunning garanties verleende. Een ander garantiefonds is enige tijd geleden failliet gegaan, zodat de kopers het nakijken hadden. Inmiddels is komen vast te staan dat De Nederlandsche Bank gaat opleggen dat garantiefondsen onder het toezicht van deze bank worden gesteld, omdat zij in feite als verzekeraar optreden. Daarvoor hebben de garantiefondsen een vergunning nodig van de DNB.

De inmenging van de DNB zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de garantiefondsen hun verplichtingen bij verzekeraars moeten herverzekeren, met de nodige kostenverhogingen van dien. De premie voor het waarborgcertificaat zal dan wellicht ook omhoog gaan, terwijl op dit ogenblik die premie betrekkelijk laag is. Als er echter grote calamiteiten zouden optreden, zou de financiële spankracht van garantiefondsen wel eens onvoldoende kunnen blijken, in welk geval de aanspraken van de kopers gevaar kunnen lopen. Een dergelijk debacle wil natuurlijk DNB voorkomen.

Overigens is de garantie van waarborgfondsen zowel aanvullend op de verplichtingen van de aannemer, als een geschikt drukmiddel tegen de aannemer. Er kan immers ten overstaan van het Waarborgfonds over gearbitreerd worden.

Op zichzelf lijkt de inmenging van de DNB in het voordeel van de koper. Nu echter in het bestuur van het GIW vertegenwoordigers zitting hebben van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, de Stichting Woningborg, de Stichting Landelijk Garantiefonds Woningbouw, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis, mag er voorlopig van uitgegaan worden dat de dekking van de garanties van het GIW goed wordt bewaakt.


Jaap Rehbock is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
GIW Garantiefondsen in de bouw

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief