icon

Het einde van de formele ontbinding?

Het is al weer meer dan een maand geleden dat ik voor het laatst schreef over de plannen met de WW (bijdrage 7 oktober 2005). De minister heeft sindsdien niet stilgezeten, en onlangs weer verdere voorstellen toegelicht over veranderingen van de WW. De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot soorten uitkering, de duur en de hoogte ervan, het noodzakelijke arbeidsverleden enzovoorts zal ik u besparen. Het echte nieuws is dat een werknemer niet langer verwijtbaar werkloos zal worden geacht als hij zich niet tegen zijn ontslag verzet. Met andere woorden: de formele ontbindingsprocedure zou niet meer nodig zijn. Klopt dat?

Als je de tekst van de wet leest, is het antwoord: ja, dat klopt. In het wetsvoorstel is met zoveel woorden opgenomen dat als de werknemer geen verweer voert tegen zijn ontslag of daar zelfs mee instemt, dat niet betekent dat hij verwijtbaar werkloos is. Meer precies: het voeren van verweer is geen verplichting van de werknemer om te voorkomen dat hij werkloos wordt. Nu is dat nog wel het geval. Daarom wordt nu vaak een formele ontbindingsprocedure gevoerd: de werknemer stemt niet in met ontslag, maar voert een formeel verweer zodat niet hijzelf, maar de kantonrechter uiteindelijk bepaalt dat het dienstverband eindigt. Het zou dus inderdaad goed kunnen dat die formele ontbindingsprocedure in de toekomst niet meer nodig is. En dat zou goed nieuws zijn, want ze kosten (met name de werkgever) alleen maar tijd en geld.

Er blijft wel een mogelijk probleem voor de werknemer. Hij zal ook onder de nieuwe wet zo zijn dat als hij verwijtbaar werkloos is, hij geen WW-uitkering krijgt. De wet formuleert het straks aldus: hij mag zich niet zodanig verwijtbaar gedragen dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht het dienstverband te laten voortduren. Dit is dezelfde grond als voor ontslag op staande voet. De formele ontbinding wordt op dit moment niet alleen gebruikt om aan te kunnen tonen dat de werknemer niet met het ontslag heeft ingestemd, maar ook dat de werknemer geen verwijt treft. Het UWV is niet gebonden aan dat oordeel, maar werknemers hechten daar in de regel wel aan. Hoe het UWV straks omgaat met de controle naar verwijtbaarheid zullen we moeten afwachten. Het zou mij echter niet verbazen als werknemers terughoudend zullen blijven om een ontslag zonder formele ontbinding af te wikkelen – in elk geval totdat we daar uit de praktijk meer over weten. Dat duurt dus nog wel even. De minister wil de wet op 1 oktober 2006 invoeren. We zullen dus – helaas – nog wel even aan de formele ontbindingsprocedure vastzitten.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Het einde van de formele ontbinding?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief