icon

WIA aangenomen

Eindelijk is het dan zover: op 8 november jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) aangenomen. In onze bijdragen van 17 maart 2005, en nog een van 17 maart 2005, 9 juni 2005, 24 juni 2005 en 4 november jl. schreven wij reeds een en ander over de WIA. De wet zal per 1 januari 2006 ingaan en zal gaan gelden voor degenen vanaf 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Voor het einde van het jaar zullen afspraken worden gemaakt over de evaluatie en monitoring van de wijze waarop sociale partners voor hun deel vanuit de nieuw vastgelegde verantwoordelijkheidsverdeling, namelijk de zorg voor het in dienst houden en nemen van de nieuwe gedeeltelijk arbeidsgeschikten hebben waargemaakt. Indien de huidige instroom op de arbeidsmarkt van WAO-ers die met de strengere keuringen na herkeuring weer aan de slag moeten als graadmeter zou kunnen dienen voor toekomstige WGA`ers op de arbeidsmarkt, dan ziet het er niet rooskleurig uit. Uit een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen blijkt dat slechts 17 % van alle niet-werkende WAO-ers die zijn goedgekeurd binnen drie jaar een baan vinden. Het is te hopen dat de financiële prikkels uit de WIA voor werkgevers om gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst te nemen en te houden effect zullen hebben.

In het nieuwe systeem hebben werkgevers de keuze of ze de gedeeltelijke arbeids-ongeschiktheid van hun werknemer zelf dragen of zich willen verzekeren bij het UVW of bij een private verzekeraar. Voor de WGA geldt als uiterste afmelddatum voor het eigenrisicodragen 28 december 2005. Deze datum is alleen van belang voor bedrijven die van rechtswege eigenrisicodrager WGA worden. Alle overige bedrijven die in 2006 voor het eigenrisicodragen in aanmerking komen moeten om eigenrisicodrager WGA te worden een aanvraag indienen. Indien zij geen eigenrisicodrager WGA willen worden met ingang van 29 december 2005 dan hoeven zij geen actie te ondernemen. Het probleem van de zgn. rentehobbel, zoals beschreven in onze bijdrage van 9 juni 2005, zal worden opgelost door een premieopslag op de UWV-premie. Particuliere verzekeraars zijn al in de nieuwe markt gesprongen en komen met producten voor zowel werkgevers als voor werknemers.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
WIA aangenomen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief