icon

Defensie aansprakelijk voor trauma Dutchbatter

Op 1 november jl. heeft de bestuursrechter in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen door een ex-Dutchbatter. Deze ex-militair heeft zijn werkgever (het Ministerie van Defensie) aansprakelijk gesteld voor de psychische schade die hij tijdens de val van de moslimenclave Srebrenica in 1995 heeft opgelopen. De rechter heeft geoordeeld dat Defensie inderdaad verantwoordelijk en aansprakelijk is voor deze schade.

Op een militair is niet het ‘gewone’ civiele arbeidsrecht van toepassing maar het ambtenarenrecht. Net als in het civiele arbeidsrecht geldt echter dat de werknemer (in casu de militair) recht heeft op een vergoeding van de schade die hij lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij de overheidswerkgever (het Ministerie van Defensie) zijn verplichtingen is nagekomen om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Een uitzondering hierop is wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer. Volgens de rechter is het juist bij deze zorgverplichting van Defensie fout gegaan. Op basis van de rapporten die de rechter voor deze procedure heeft doorgenomen wordt Defensie ondermeer verweten dat de benodigde voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen en dat het ontbrak aan voldoende voorbereiding op een mogelijke aanval. Daarom is Defensie aansprakelijk voor de schade die de militair heeft opgelopen.

Gezien het bovenstaande betekent de uitspraak niet dat iedere militair met een traumatische ervaring recht heeft op schadevergoeding. Tijdens de operatie waar de militair aan heeft deelgenomen moet Defensie namelijk zijn zorgplicht hebben verwaarloosd. Deze uitspraak schept echter wel een precedent voor andere ex-Dutchbatters die dezelfde klachten hebben. Defensie heeft dan ook al aangegeven dat tegen de uitspraak in beroep zal worden gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Defensie aansprakelijk voor trauma Dutchbatter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief