icon

Staat niet aansprakelijk vuurwerkramp Enschede

De rampen in Volendam en Enschede hebben al geleid tot een aantal uitspraken. Vandaag heeft de rechtbank Den Haag daaraan een belangwekkende uitspraak toegevoegd. Volgens de rechtbank Den Haag kan de Staat niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade van de Grolsch bedrijven die in Enschede waren gevestigd.

De vordering werd ingesteld door de verzekeraars van Grolsch, die een aanzienlijk bedrag hadden moeten uitkeren. Door de uitbetaling onder de polissen, konden zij namens Grolsch een vordering instellen tegen de Staat. De verzekeraars legden aan de vordering te grondslag, kort gezegd, dat de Staat onvoldoende maatregelen heeft genomen om het gevaar van ontploffing te voorkomen en dat de Staat onvoldoende toezicht heeft gehouden op naleving van bestaande regels. Volgens de verzekeraars, had de Staat ter voorkoming van gevaarlijke situaties strengere regels moeten vaststellen, nu zij wist dat er zeer specifieke gevaren waren verbonden aan het hebben van een vuurwerkopslag. Verder wist de Staat, nog steeds volgens de verzekeraars, dat de classificatie-indeling van vuurwerk uit China niet altijd juist is (lees: dat op de verpakking een lichtere categorie is aangegeven dan feitelijk aanwezig is) en had de Staat dus strenger moeten controleren welke hoeveelheden daadwerkelijk aanwezig waren in de vuurwerk-opslag.

De rechtbank ziet er echter niet veel in. Zij had reeds in haar uitspraak d.d. 24 december 2003 geoordeeld dat Staat noch gemeente aansprakelijk zijn voor letselschade van drie slachtoffers van de ramp. In die zaak werd getoetst aan de norm of de overheid op de hoogte was van een rechtstreeks en reëel gevaar voor het leven van personen. Zo ja, dan is de Staat verplicht nadere maatregelen te nemen. In dit geval speelde echter een andere norm, omdat het niet ging om het leven of de lichamelijke integriteit van personen, maar om vermogensbelangen van Grolsch. Er geldt een andere – zwaardere – toets voordat aansprakelijkheid kan worden aangenomen. Het valt buiten het bereik van deze weblog om op ieder detail van de uitspraak in te gaan; daarvoor wordt verwezen naar de uitspraak zelf. Wij volstaan met verwijzing naar de overweging van de rechtbank, dat de overheid een grote vrijheid heeft bij het opstellen en inrichten van regelgeving en het toewijzen van personele en financiële middelen over diverse beleidsterreinen. Er zal dus niet zo snel sprake zijn van verwijtbare nalatigheid op dit punt.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Staat niet aansprakelijk vuurwerkramp Enschede

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief