icon

Minister aansprakelijk voor schade effectenlease ?

Het kon niet uitblijven. Het Financieel Dagblad meldde dat Fortis de Staat der Nederlanden mag oproepen in vrijwaring, voor het geval Fortis wordt veroordeeld tot schadevergoeding in verband met een effectenlease contract. Dit zou de rechtbank Utrecht hebben bepaald, aldus het FD.

Wat is nu een “vrijwaring” ? Dat kan het beste worden verduidelijkt met een voorbeeld. A koopt een auto van B en zij spreken af dat de de auto over een week moet worden geleverd. In de tussentijd krijgt B een botsing met C, omdat C geen voorrang had gegeven. De auto is total-loss en B kan dus niet meer leveren aan A. A heeft echter niets te maken met C en hij begint dus een procedure tegen B. Die vindt dat hem niets valt te verwijten en B begint dus een procedure tegen C, die immers alle ellende heeft veroorzaakt. Die laatste procedure noemt men een “vrijwaring”. De bedoeling is natuurlijk om ervoor te zorgen dat B niet hoeft te betalen, terwijl de echte schuld van het probleem bij C ligt.

Dat is hier ook het geval. Kennelijk is Fortis van mening dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor eventuele schade, voor het geval de effectenlease nietig blijkt te zijn. Hoewel wij niet bekend zijn met de processtukken, nemen wij aan dat Fortis haar standpunt baseert op de onduidelijke en tegenstrijdige uitspraken van de Minister van Financiën en de wetgever over de vraag of effectenlease valt onder de Wet op het Consumentenkrediet (Wck). De Minister heeft ooit eens gezegd dat effectenlease niet valt onder de Wck, terwijl er andere signalen waren dat effectenlease wel degelijk onder de Wck valt. Wij schreven in de weblog van 5 april 2005 al dat de rechtbank hierover Arnhem een duidelijke vingerwijzing heeft gegeven aan de Minister. De rechtbank overwoog: “De vraag rijst of de Minister van Financiën hierin gelukkig heeft geopereerd”.

Fortis wenst nu consequenties te trekken uit deze vingerwijzing van de rechtbank Arnhem. Foirtis stelt dat zij heeft vertrouwd op de uitspraken van de Minister van Financiën, en als die uitspraken onjuist blijken te zijn is de Minister (en dus de Staat) aansprakelijk voor de gevolgen. Diezelfde rechtbank geeft echter ook al een deel van het antwoord. Op het moment dat de Minister van Financiën deze uitspraken deed, was immers deze helemaal niet bevoegd om vergunningen te verlenen onder de Wck. De Minister van Economische Zaken was destijds bevoegd en het is dus de vraag of Fortis wel op die mededeling mocht vertrouwen. De rechtbank Arnhem zag in ieder geval in de tegenstrijdige uitspraken geen reden om de bank gelijk te geven. Het valt maar te bezien of dat nu anders zal liggen.


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minister aansprakelijk voor schade effectenlease ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief