icon

Wet inkomen naar vermogen (WIA) komt eraan

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel Wet werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. In onze bijdrage van 24 juni jl. beschreven wij al de hoofdlijnen van het wetsvoorstel dat de huidige WAO moet gaan vervangen. De wet zal gaan gelden voor degenen, die sinds 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen, die nu WAO ontvangen blijven onder het WAO-regime vallen.

In de Tweede en in de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel flinke kritiek te verduren gekregen. Een van de struikelpunten voor een aantal partijen is dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten op een zeker moment een bepaald percentage door werken zelf moeten verdienen bij gebreke waarvan de WGA-uitkering teruggebracht wordt tot een percentage van maximaal 50% van het minimumloon (eventueel aangevuld met bijstandstoeslagen). Dit lijkt niet onredelijk, ware het niet dat werkgevers in de praktijk over het algemeen niet staan te springen om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Voorts zijn mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, arbeidsgeschikt in de zin van de WIA. Zij blijven in dienst bij de werkgever, die voor passend werk dient te zorgen. De vrees is dat werkgevers op grote schaal deze mensen weg zullen sturen. De Minister heeft toegezegd dat er een nauwgezette monitoring op dit punt zal plaatsvinden en dat dit zo nodig in het kabinet ter sprake zal worden gebracht.
Een ander punt van kritiek betreft het hybride systeem van de wet: de wet kan zowel door het UVW als door werkgevers, die eigen risico dragen, worden uitgevoerd, met alle praktische problemen van dien. Die regeling is ingewikkeld. In het bestek van deze bijdrage zal hier niet nader op worden ingegaan. Wanneer blijkt dat de wet daadwerkelijk zal worden ingevoerd, zullen wij hier in een andere bij-drage aandacht aan besteden. Er zijn ook nog twijfels of de WIA wel voldoet aan het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie.

De verwachting is dat de Eerste Kamer op 8 november aanstaande uiteindelijk wel zal instemmen met het voorstel. Het kabinet streeft ernaar om de wet al per 1 januari 2006 in te voeren.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wet inkomen naar vermogen (WIA) komt eraan

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief