icon

Uw (onder-)aannemingskeuze

Bij de voorbereiding van bouwprojecten speelt -uiteraard- de voorkeur van de potentiële opdrachtgever voor de toepassing van bepaalde materialen en veelal ook de daarbij behorende onderaannemer/applicateur een grote rol. De architect kan met deze voorkeur een productomschrijving maken in het bestek en bijvoorbeeld aan de hoofdaannemer opdragen een bepaalde onderaannemer in te schakelen die een bepaald product (denk daarbij aan: beplating, afwerkingsproducten zoals verf, een bepaalde installatie, etcetera) in het bestek en uiteindelijk in het gebouw moet opnemen.

Er schuilt echter in deze specifieke keus van (onder-)aannemer en materiaal een aanzienlijk risico. Het kan namelijk zijn dat het product of de wijze van verwerking uiteindelijk voor het bouwwerk (de plaats waar en de wijze waarop het is toegepast) functioneel ongeschikt is. Weliswaar heeft zowel de architect als de hoofdaannemer tegenover de opdrachtgever een waarschuwingsplicht als zij op grond van hun professie moeten inzien dat de keus van de opdrachtgever een kennelijke fout kan of zal bevatten, maar in de praktijk blijken dergelijke 'kennelijke' fouten helemaal niet zo eenvoudig, en dan nog wel vooraf, te ontdekken.

Als het gebouw na oplevering een gebrek blijkt te hebben dat uitmondt in de conclusie dat er een functioneel ongeschikt product of methode is toegepast, dan zit u niet alleen met de problemen, maar kunt u ook geconfronteerd worden met de realiteit dat uitgerekend op uw verzoek als opdrachtgever, die functioneel ongeschikte methode of ongeschikt product in het bestek is terechtgekomen en uiteindelijk zo is uitgevoerd. Als u in datzelfde bestek (door de architect) hebt laten opnemen dat die methode of dat product voorzien moet worden van een langjarige kwaliteitsgarantie op gebreken, zult u bovendien op die garantie geen beroep kunnen doen, omdat u als opdrachtgever geacht wordt zelf die foutieve keuze of die mogelijk minder deskundige onderaannemer hebben voorgesteld.

Arbiters van de Raad van Arbitrage hebben dan ook uitgemaakt dat een beroep op een afgegeven garantie in die gevallen veelal niet zal werken, kennelijk met de achterliggende redenering dat de opdrachtgever voor achteraf niet functioneel blijkende keuzes zelf de verantwoording moet dragen.


Jaap Rehbock is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uw (onder-)aannemingskeuze

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief