icon

Risico's van het indienen van een bezwaarschrift per fax

De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak op 27 september jl. zijn eerdere jurisprudentie bevestigd dat een bezwaarschrift per fax kan worden ingediend. De risico’s die aan een dergelijke wijze van indiening verbonden zij, komen echter voor risico van de verzender.

In de onderhavige zaak heeft het UWV in 2002 de WAO-uitkering van betrokkene ingetrokken. Betrokkene heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Op 19 augustus 2003 heeft het UWV een termijn van 4 weken gegeven om de gronden van bezwaar in te dienen. Tevens kondigde zij daarbij aan dat niet-ontvankelijkverklaring zou volgen indien niet aan die termijn werd voldaan. Op 22 september 2003 heeft het UWV het bezwaar van betrokkene niet-ontvankelijk verklaard. Betrokkene heeft hiertegen beroep ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Hij voerde aan dat hij tijdig de gronden van bezwaar tijdig per fax had ingediend en overlegde daartoe een verzendjournaal.
Het UWV erkende dat het faxnummer op dat journaal van haar afdeling bezwaar en beroep was.

De rechtbank oordeelde dat betrokkene aannemelijk had gemaakt dat hij de gronden van het bezwaar op het genoemde tijdstip, zoals vermeld op het verzendjournaal naar het UWV had gezonden. Volgens de rechtbank kon het UWV niet volstaan met te zeggen dat zij de fax niet tijdig had ontvangen.
Zij had daarentegen zorgvuldig onderzoek moeten doen of het betwiste faxbericht was aangekomen en kon zich daarbij niet verschuilen achter het feit dat de ontvangstjournaals niet meer voorhanden waren. Dit moet volgens de rechtbank voor risico blijven van het UWV. De verwijzing naar mededelingen van administratie- medewerkers, die hadden verklaard dat zij op het betreffende tijdstip geen fax hadden ontvangen, kan niet dienen als een voldoende geloofwaardige ontkenning van de ontvangst.

De Centrale Raad van Beroep vernietigt echter de uitspraak van de rechtbank en verwijst daarbij naar zijn eerdere jurisprudentie (26 augustus 2004
LJN:AR1429). De Raad had daar geoordeeld dat het per fax indienen van gronden van bezwaar toelaatbaar is. De risico’s die daaraan verbonden zijn komen echter voor rekening van de verzender. Mocht ontvangst door de geadresseerde ondanks zorgvuldig onderzoek niet bevestigd kunnen worden, dan ligt het op de weg van de verzender om dit aannemelijk te maken.

De mededeling “status OK” op het verzendjournaal vormde wel een indicatie van ontvangst maar vormde geen sluitend bewijs daarvan.
De CRvB oordeelde dat er geen sprake was van onvoldoende zorgvuldig onderzoek aan de zijde van het UWV en hield het ervoor dat het faxbericht, bij gebreke van een ontvangstbevestiging, niet tijdig was ontvangen..

De CRvB houdt in de onderhavige zaak vast aan deze jurisprudentie, hoewel er mijns inziens vraagtekens kunnen worden geplaatst of het UWV wel voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan of zij het faxbericht had ontvangen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Risico's van het indienen van een bezwaarschrift per fax

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief