icon

Onderscheid naar leeftijd in CAO`s

Minister De Geus van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft CAO-partijen afgelopen week aangesproken op het maken van onderscheid naar leeftijd.
Uit onderzoek dat de minister heeft laten verrichten blijkt dat CAO's doorgaans geen informatie verschaffen over de redenen voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd.

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid zijn verschillen in behandeling op grond van leeftijd verboden. Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien er een objectieve rechtvaardiging bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als oudere werknemers zogenoemde seniorendagen krijgen omdat dit extra verlof aantoonbaar helpt om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of als oudere werknemers om dezelfde reden geen of minder nachtdiensten hoeven te draaien. Bij twijfel kunnen werkgevers en werknemers een oordeel vragen aan de Commissie Gelijke Behandeling (of in laatste instantie de rechter) over de vraag of het onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Verder bevat slechts een klein aantal van de CAO's een klachtenregeling voor sollicitanten. Sollicitanten van wie de sollicitatie onzorgvuldig wordt behandeld, dienen de mogelijkheid te hebben om daarover een klacht in te dienen, aldus de minister.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onderscheid naar leeftijd in CAO`s

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief