icon

Regering strijdt tegen hinderlijke regelgeving

Onlangs is een rapport verschenen over de top 10 van meest hinderlijke regels voor ondernemers. Daarnaast is een tweede rapport verschenen over het terugbrengen van hinderlijke financieel-administratieve regels. De rapporten hebben betrekking op de regelgeving voor de financiering van bedrijfsactiviteiten, het afleggen van financiële verantwoording over de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering, en het doen van verplichte afdrachten.

Deze rapporten passen in het eind vorig jaar door de regering geuite voornemen om administratieve lasten voor ondernemers te verminderen. Over dit voornemen hebben wij u reeds in december 2004 geïnformeerd. De bedoeling van de regering is dat ondernemers moeten kunnen ondernemen zonder dat zij worden gehinderd door overbodige wet- en regelgeving. Om dat te bereiken heeft de regering een commissie in het leven geroepen, die samen met de ondernemers aan de slag is gegaan om in kaart te brengen hoe hinderlijk bepaalde regels in de praktijk zijn. De commissie organiseert in dit kader debatten met ondernemers en is gaan praten met sleutelfiguren in het bedrijfsleven. De eerdergenoemde rapporten zijn het resultaat van de werkzaamheden en bevindingen van deze commissie.

Uiteindelijk zal de commissie de werkzaamheden in december 2006 afronden met een eindrapport, met daarin aanbevelingen voor de regering. Tegen die tijd zullen wij u uiteraard weer informeren.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Regering strijdt tegen hinderlijke regelgeving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief