icon

Verbetering positie huurders ?

Minister Dekker van het ministerie van VROM is van oordeel dat deze kabinetsperiode de positie van de huurder zal moeten worden verbeterd. Volgens de Minister is het logisch dat, gezien het nieuwe huurbeleid dat volgend jaar van kracht wordt, bij meer ruimte voor verhuurders ook de positie van de huurders wordt verbeterd. Tot deze conclusie is de Minister mede gekomen naar aanleiding van een advies van de Commissie Zeggenschap en Versterking huurders(-organisaties) onder voorzitterschap van mevrouw J.M. Leemhuis-Stout.

Bovengenoemde Commissie benoemde in haar advies ter verbetering van de positie van de huurder vijf rechten van zeggenschap, die enige gelijkenis vertonen met de rechten van zeggenschap van een Ondernemingsraad in een onderneming. De Commissie is van mening dat huurders recht hebben op:
– informatie
– overleg
– advies
– initiatief
– instemming

Het uitgangspunt van de Commissie bij het opstellen van deze vijf rechten is dat de huurder de belangrijkste “stakeholder” is van de verhuurder. Volgens de Commissie is door de jaren heen een ontwikkeling waar te nemen in de positie van de huurders. Aanvankelijk waren zij enkel contractspartij van de verhuurder. Vervolgens zijn kwaliteitsaspecten van het wonen en keuzemogelijkheden steeds belangrijker geworden en werden huurders vragers op de markt tegenover verhuurders als aanbieders. Vanwege het specifieke belang dat de huurders hebben bij het beleid van de verhuurder en de overheid dienen de huurders volgens de Commissie temidden van andere “stakeholders” een prioritaire positie in te nemen.

Anders dan de Commissie is de Minister van mening dat nog wel een kanttekening dient te worden geplaatst voor wat betreft het instemmingsrecht van de huurder. Volgens de Minister dient de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen bij de verhuurder te blijven. De Minister is dan ook van mening dat er geen wettelijk recht op instemming moet worden geregeld. Een instemmingsrecht voor huurders is volgens haar een brug te ver.

Een uitgebreide reactie van de Minister op het advies van de Commissie is nog in afwachting. Het advies van de Commissie is in te zien op de website van VROM.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verbetering positie huurders ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief