icon

AFM gaat jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen controleren

Op initiatief van minister Zalm van Financiën en minister Donner van Justitie is op 7 oktober jl. een wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd waarmee het toezicht op de jaarverslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen wordt geregeld. Volgens dit wetsvoorstel zal de Authoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid krijgen te controleren of de financiële jaarverslagen volgens de regels zijn opgesteld.

Indien de AFM twijfelt of de jaarverslagen van een onderneming correct zijn opgesteld, kan zij volgens het wetsvoorstel nadere informatie opvragen bij die onderneming. Als de betreffende onderneming weigert mee te werken aan het verzoek, kan de AFM de ondernemingskamer verzoeken om de onderneming de noodzakelijke gegevens te laten verstrekken. Wanneer de AFM na het verkrijgen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de juistheid van de gegevens, zal zij dit die onderneming schriftelijk berichten en haar een “restatement” (schriftelijke mededeling aan het publiek) aanbevelen.

In het geval de onderneming zo'n restatement weigert, kan de AFM de ondernemingskamer verzoeken de verslaggeving te herzien, waarbij de ondernemingskamer om een nader onderzoek kan worden gevraagd. Deze kan daarvoor deskundigen benoemen, in sommige gevallen de AFM zelf. Het is echter niet de bedoeling dat de AFM het werk van de accountant overdoet. Naar verwachting zal het wetsvoorstel in de loop van 2006 in werking kunnen treden.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
AFM gaat jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen controleren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief