icon

Schapen in de kou

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Leeuwarden heeft op 11 oktober jl. uitspraak gedaan in een procedure die was aangespannen door de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Hierin stond een algemeen leerstuk omtrent de aanvraag en verlening van bouwvergunningen centraal.

Het gemeentebestuur van Ameland verleende begin 2004 een bouwvergunning voor de bouw van een schapenschuur nabij de Waddenzeedijk. Deze bouwvergunning werd echter verleend voor een andere locatie dan waarvoor een aanvraag was ingediend. De Voorzieningenrechter komt daarom tot het oordeel dat het college bij de beslissing op de aanvraag in strijd met de Woningwet heeft gehandeld. Naar vaste rechtspraak geldt dat binnen het stelsel van de Woningwet geen plaats is voor een beslissing omtrent de verlening van een bouwaanvraag anders dan op grond van een daartoe strekkende aanvraag. Het stond het college van B&W derhalve niet vrij om de bouwaanvraag ambtshalve te wijzigen met betrekking tot de locatie van het bouwwerk.

Ook in het geval de aanvraag wel gewijzigd had kunnen worden, dan nog kon er geen bouwvergunning worden verleend. Alle partijen waren het erover eens dat de schapenschuur dient te worden aangemerkt als een inrichting waarvoor een milieuvergunning is vereist. Voor de nieuwe locatie van de schapenschuur was nog geen milieuvergunning aangevraagd (wel voor de oude!) en de Woningwet verplicht in zo’n geval om de beslissing over de verlening van de bouwvergunning aan te houden (artikel 52 lid 1 Woningwet).

Deze uitspraak bevestigt dat de aanvraag met zorg moet worden voorbereid en na vergunningverlening moet worden gecontroleerd of is vergund conform de aanvraag. Eventuele wijzigingen lopende een bouwvergunningprocedure vereisen dat wordt nagegaan of aanverwante vergunningen nog bruikbaar zijn resp. of in aanverwante procedure eveneens wijzigingen moeten worden doorgevoerd.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Schapen in de kou

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief