icon

Mag een advocate mannen weigeren?

De Commissie Gelijke Behandeling heeft zich onlangs uitgesproken over een niet alledaagse zaak: een (vrouwelijke) advocaat weigerde op te treden voor een man in een echtscheidingsprocedure omdat hij een man was. Zij stelde dat ze slechts voor vrouwen optrad; die beleven naar haar oordeel de echtscheiding anders dan mannen. De advocate vond dat “vrouw en recht” een specialisme was, en kon bovendien beter met de emoties van vrouwen overweg dan met die van mannen. De man diende een klacht in bij de Commissie.

De Commissie vroeg advies aan de Orde van Advocaten. Die vond (zoals denk ik ook wel te verwachten was) dat de klacht ongegrond was: een advocaat kan nu eenmaal niet worden verplicht een zaak in behandeling te nemen, en mag iemand als cliënt weigeren als hij of zij dat wil. Dat was echter de strekking van de klacht niet, althans niet voor zover de Commissie die in behandeling nam. De man klaagde niet (slechts) dat de advocaat weigerde hem bij te staan, maar dat de advocaat discrimineerde op grond van geslacht zonder dat daar een toereikende reden voor bestond.

De Commissie oordeelde dat de advocaat een onterecht onderscheid maakte op grond van geslacht – naar mijn mening terecht. De stelling dat vrouwen een scheiding anders beleven dan mannen werd door de advocate in kwestie niet onderbouwd en lijkt mij – als algemene stelling – niet of nauwelijks te verdedigen (dat bleek ook wel – de advocate kon dit kennelijk niet onderbouwen, zo leid ik af uit de uitspraak van de Commissie). Bovendien: zelfs áls dat al zo zou zijn, verklaart dat nog steeds niet waarom je voor de ene partij nooit zou willen optreden, en voor de andere wel (al dan niet altijd).
En voor wat betreft emoties waar een advocaat meer of minder mee overweg kan: een advocaat moet -althans dat vind ik – ook kunnen optreden voor cliënten wiens emoties niet direct de zijne zijn. Sterker nog: onze meerwaarde als advocaat ligt, naast uiteraard onze juridische kennis, in het feit dat wij iets meer afstand hebben tot het probleem dan onze cliënten.

Mag je dan als advocaat geen potentiële cliënten meer weigeren? Natuurlijk wel, maar die weigering moet gebaseerd zijn óf op juridische gronden (een rechtsgebied dat je niet beheerst), óf op omstandigheden in het individuele geval van díe betreffende cliënt. Het op voorhand weigeren van alle mannen is echter heel iets anders, zoals de Commissie naar mijn mening terecht oordeelt.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Mag een advocate mannen weigeren?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief