icon

Eenvoudige uitvoering vonnissen in Europa

In een eerdere bijdrage werd al melding gemaakt van de EG-Verordening 'tot invoering van één Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen'. Met deze verordening in de hand, moet het eenvoudiger worden om geldvorderingen die niet zijn betwist, te innen in een andere Europese lidstaat. Nu moet de schuldeiser nog een apart vonnis halen in het land van inning.

Omdat er sprake is van een “verordening”, is deze rechtstreeks van toepassing in de diverse lidstaten. Wel heeft de Minister van Justitie in april dit jaar een wetsvoorstel ingediend ter (praktische) uitvoering van de verordening. Zo moet de Nederlandse rechter in zijn vonnis vermelden dat deze zich mogelijk leent voor een eenvoudige uitvoering. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel nu aangenomen, zodat de nieuwe regeling op 21 oktober 2005 in werking kan treden – conform het tijdspad van “Brussel”.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eenvoudige uitvoering vonnissen in Europa

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief