icon

Make me beautiful: geen opzettelijke arbeidsongeschiktheid

Een vrouw die meedeed aan het succesvolle programma “Make me beautiful” werd na de operaties ziek en viel geruime tijd uit. Haar werkgever vond dat de arbeidsongeschiktheid aan de vrouw zelf te wijten was, en weigerde haar tijdens haar ziekte loon door te betalen (de zes weken die de operaties en de opnames van het programma duurden, had de vrouw onbetaald verlof genomen). De rechter te Maastricht heeft onlangs bepaald dat de werkgever toch gewoon het loon moet betalen over de ziekteperiode.

De werkgever stelde dat er geen lichamelijke of psychische noodzaak was geweest voor de cosmetische operaties, en dat er dus geen reden was door te betalen. De werkgever deed daarmee (naar ik aanneem) een beroep op het wetsartikel dat stelt dat de werkgever geen loon bij ziekte hoeft te betalen als de ziekte het gevolg is van opzet van de werknemer.

De uitspraak van de rechter is geen verrassing. Zes jaar geleden speelde een zelfde soort zaak rond een werknemer die een aantal dagen arbeidsongeschikt was geweest wegens sterilisatie. De werkgever stelde dat de werknemer daar zelf voor had gekozen, en dat hij dus zelf zijn arbeidsongeschiktheid had veroorzaakt. De rechter wees ook die stelling af. Bij het totstandkomen van het betreffende wetsartikel is al overwogen dat 'opzet' bij het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid erop gericht moet zijn dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt. Met andere woorden: het doel van de werknemer moet zijn geweest arbeidsongeschikt te worden. Het enkele feit dat de werknemer weet dat zijn handelen (het risico van) arbeidsongeschiktheid meebrengt is dus niet voldoende om geen loon te hoeven betalen.

Het klopt wel (zoals vanochtend in de krant te lezen was) dat dit de eerste uitspraak is over loondoorbetaling na cosmetische chirurgie (althans, voor zover ik heb kunnen nagaan), maar de uitspraak is geheel in lijn met eerdere uitspraken hierover.

De vraag hoever een werknemer mag gaan voordat hij zijn aanspraken op loon tijdens ziekte verliest blijft natuurlijk actueel. Afgelopen week was 'Jackass, the Movie' op televisie; je zou je kunnen voorstellen dat als een werknemer ten gevolge van zoiets ziek zou worden (hetgeen niet uitgesloten lijkt), de uitspraak van de rechter anders zou zijn. Laten we maar hopen dat niemand dat gaat proberen.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Make me beautiful: geen opzettelijke arbeidsongeschiktheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief