icon

Bezoek Commissie voor Welstand en Monumenten

De heer Jongen, secretaris van de Commissie voor Welstand en Monumenten van Stadsdeel Oud Zuid en de heer Spaan, voorzitter van Commissie II, verantwoordelijk voor de advisering in de 19e eeuwse Ring en Gordel '20-'40 waar onder andere het stadsdeel Oud-Zuid onder valt, hebben op donderdag 15 september jl. bij Wieringa Advocaten voorlichting gegeven aan de Praktijkgroep Vastgoed.

Het welstandsbeleid is in Amsterdamis een bevoegdheid van de stadsdelen, met dien verstande dat zij de door de Centrale Stad vastgestelde “Kadernota” in acht dienen te nemen. Sinds 1 juli 2004 zijn in de stadsdelen de verplichte Welstandsnota's in werking getreden. Per stadsdeel kan het welstandsbeleid dus verschillen. Bij de verlening van een bouwvergunning dient het Dagelijks Bestuur van een stadsdeel op grond van artikel 44 Woningwet te toetsen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Voordat dit besluit genomen wordt, geeft de Commissie voor Welstand en Monumenten een advies aan het Dagelijks Bestuur. Over het algemeen volgt het Dagelijks Bestuur het advies van de commissie op. Uiteindelijk is het echter het Dagelijks Bestuur dat beslist. De Commissie heeft daarnaast een rol bij de handhaving indien zich zaken voordoen, die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Op advies van de Commissie schrijft het Dagelijks Bestuur de overtreder aan.

Aan de hand van afbeeldingen van gebouwen in de stad lichtten de heer Jongen en de heer Spaan het welstandsbeleid en met name de wijze van toetsing daarvan toe.
De getoonde afbeeldingen gaven vaak aanleiding voor een levendige discussie. De moeilijkheid bij welstand is immers dat over smaak te twisten valt.

Deze middag was voor zowel voor de bestuursrechtgeoriënteerde als de bouwrechtjuristen zeer praktisch en informatief, aangezien welstandsaspecten bij de sommige bouwplannen een prominente rol innemen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bezoek Commissie voor Welstand en Monumenten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief