icon

Wijzigingen Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2003 is per 1 september jl. gewijzigd. Deze wijziging omvat het schrappen en vereenvoudigen van voorschriften alsmede het in overeenstemming bren-gen van de bouwbesluit-voorschriften met technische voorschiften uit andere wet- en regelgeving.

Een aantal voorbeelden van de wijzigingen zijn de volgende:
Voor alle onderwijsinstellingen en daaraan gerelateerde gymnastiek- en sportlokalen gelden voortaan dezelfde basiseisen. Daarnaast gelden er geen minimumafmetingen meer voor nieuwe standplaatsen van woonwagens. Tot slot zijn er voorschriften voor kinderopvangvoorzieningen in het gewijzigde besluit opgenomen.

Bij de verlening van een bouwvergunning moeten Burgemeester en Wethouders toetsen aan het Bouwbesluit. Architecten en bouwers zullen bij het opstellen van een ontwerp dus goed rekening dienen te houden met de in het Bouwbesluit neergelegde voorschiften.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wijzigingen Bouwbesluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief