icon

NMa in 2006

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft haar plannen voor het jaar 2006 gepresenteerd. Deze agenda is een consultatiedocument, waar een ieder op mag reageren tot 28 oktober 2005. De definitieve agenda verschijnt in januari 2006.

De NMa heeft een aantal “aandachtsvelden” vastgesteld, waar zij in 2006 prioriteit aan wil geven. Verder stelt de NMa zich ten doel om -ook binnen de aandachtsvelden- alleen dan op te treden als er i) een economisch belang is, ii) een belang voor de consument is, iii) het een ernstige overtreding van de mededingingswet betreft en iv) het optreden van de NMa doeltreffend kan zijn. Reden voor deze afbakening is de beperkte capaciteit van de NMa. Het is voor de NMa niet mogelijk om iedere overtreding te onderzoeken, en zij zal zich dus moeten beperken tot de ernstige zaken.

De NMa heeft de aandachtsvelden verdeeld in twee categorieën. De eerste categorie betreft “markten in transitie”, de voormalige overheidssectoren die privaat zijn geworden. Dit zijn onder andere de energiesector, de communicatiesector, de vervoersector en de zorgsector. Wat betreft de zorg zal de NMa een Zorgautoriteit oprichten, die deze markt nauw in de gaten zal houden. Zo heeft de NMa diverse klachten ontvangen van zorgaanbieders over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. En verder zal de nieuwe Zorgverzekeringswet nauwlettend gevolgd worden.

De tweede categorie betreft sectoren met “een grote potentiële welvaartswinst”. Daarmee worden sectoren bedoeld waar zonder eerlijke concurrentie (te) hoge prijzen gevraagd worden, wat tot welvaartsverlies voor de consument leidt. De NMa doelt concreet op de bouwsector, de financiële sector en de sector van de vrije beroepen.
Wat betreft de bouw, wil de NMa alle lopende onderzoeken in 2005 afronden. In 2006 zullen nog enkele sanctieprocedures gevoerd worden. Verder blijft de NMa alert op deze sector, en zal een intensieve “monitoring” starten.
Onder de vrije beroepen vallen met name de notarissen, advocaten, accountants en architecten. De NMa is met deze beroepsgroepen in gesprek geweest, en zal op korte termijn haar bevindingen presenteren.

Indien u van mening bent dat de NMa ook andere sectoren dient te onderzoeken of haar aanpak moet wijzigen, dan kunt u, als gezegd, uw opmerkingen kwijt bij de NMa.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
NMa in 2006

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief