icon

AFM aansprakelijk voor schade van beleggers

Voor het eerst in haar bestaan is de Authoriteit Financiële Markten (AFM) veroordeeld om de door beleggers geleden schade te vergoeden. De Rechtbank Amsterdam heeft de AFM tezamen met de Rabobank, de Friesland Bank en Van der Hoop Bankiers veroordeeld de schade van bijna honderd beleggers te vergoeden.

Deze beleggers hebben via de Rabobank, de Frieslandbank en Van der Hoop Bankiers tussen 1998 en 2000 ongeveer 12 miljoen Euro geïnvesteerd in commanditaire vennootschappen (c.v.'s) die werden beheerd door de Stichting Befra. Deze stichting heeft ten behoeve van de c.v.'s rekeningen bij de eerder genoemde banken geopend, effectenorders aan hen gegeven en vermogensbeheerovereenkomsten met hen gesloten. Stichting Befra beschikte echter niet over de juiste vergunning om als orderremisier en vermogensbeheerder te mogen optreden. De AFM heeft pas in maart 2000 ingegrepen, waarna Stichting Befra failliet ging. Tijdens de afwikkeling van het faillissement is gebleken dat de bestuurder van Stichting Befra had gefraudeerd.

De gedupeerde beleggers hebben daarna de betrokken banken en de AFM aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade. De Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat de banken onrechtmatig jegens de beleggers hebben gehandeld omdat zij het verbod hebben overtreden met een partij is zee te gaan die niet over de juiste effectenrechtelijke vergunning beschikt. Verder is de AFM volgens de rechtbank aansprakelijk omdat zij haar toezichthoudende taak niet naar behoren heeft uitgeoefend – een primeur. De banken en de AFM moeten tweederde van de geleden schade vergoeden.

De advocaat die namens de gedupeerde beleggers optreedt heeft de schade begroot op zo'n zes à zeven miljoen Euro. De precieze te vergoeden schade zal in een schadestaatprocedure moeten komen vast te staan. Ook is het goed denkbaar dat de AFM en de banken zullen trachten een schikking met de gedupeerde beleggers overeen te komen.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
AFM aansprakelijk voor schade van beleggers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief