icon

'Verkapte VUT' wordt belast

In eerdere bijdragen schreven wij over de plannen van de staatssecretaris van Financiën om ontslagvergoedingen aan oudere werknemers fiscaal zwaarder te belasten wanneer die vergoedingen de werknemers in staat stelden om eerder te stoppen met werken. Er ontstond commotie toen de staatssecretaris zijn beleidsbesluit ontvouwde. De Tweede Kamer vreesde dat de fiscus werknemers zou belasten voor de ontslagvergoedingen die zij verkregen. Naar aanleiding van deze ophef besloot de staatssecretaris zijn beleidsbesluit uit te stellen.

De staatssecretaris heeft nu een nieuw besluit naar de Kamer gezonden waarin hij aangeeft dat hij alleen “verkapte VUT-regelingen” fiscaal zwaarder wil gaan belasten. Het besluit is van toepassing voor werkgevers die hun oudere werknemers via een gouden handdruk met vroegpensioen sturen. Zij kunnen een heffing van de belastingdienst opgelegd krijgen van 26% over de verstrekte vergoeding. Deze heffing wordt vanaf 2011 verhoogd tot 52% en vindt plaats bij de inhoudingsplichtige (de werkgever of de verzekeraar) en niet bij de werknemer.

De heffing komt echter pas in beeld als de vergoeding ten doel heeft te voorzien in een overbrugging naar de pensioen- of AOW uitkeringen dan wel in een aanvulling op pensioenuitkeringen. In het merendeel van de ontslagsituaties is daar echter geen sprake van.
Er is geen sprake van vervroegde uittreding indien een werknemer wordt ontslagen vanwege bijvoorbeeld een reorganisatie of individueel ontslag vanwege het disfunctioneren van een werknemer, aldus de concept toelichting van het Ministerie van Financiën.
Wanneer echter een gelijke groep oudere werknemers wordt ontslagen die een financiële regeling ter overbrugging naar de 65-jarige leeftijd of eerdere pensioendatum dan wel ter aanvulling op pensioen krijgt aangeboden, is er wel sprake van een vervroegde uittreding. Hierbij kan worden gedacht aan regelingen die oudere werknemers de mogelijkheid bieden om vanaf een bepaalde leeftijd uit te treden.

Verschil met de vorige plannen is dat de belastinginspecteur moet aantonen dat er sprake is van een “verkapte VUT-regeling”. In de eerder plannen moest de werkgever aantonen dat de ontslagvergoeding voor een werknemer niet gebruikt zou worden om de periode tot aan zijn pensioen te overbruggen.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
'Verkapte VUT' wordt belast

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief