icon

Nieuwe OR-wet afgeschoten

Het door Minister De Geus ingediende wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Werknemers, waarover wij in een eerdere bijdrage al schreven, is door de Tweede Kamer slecht ontvangen. De fracties van VVD, D66, PvdA en Groen Links wijzen de nieuwe OR-wet resoluut van de hand, omdat het volgens hen een “slap aftreksel” is van de bestaande Wet op de Ondernemingsraden. Zij betwijfelen of met de nieuwe wet het door de minister beoogde maatwerk bij het vormgeven van medezeggenschap wordt bereikt en verwachten dat de wet tot enorme administratieve lasten leidt. Bovendien vinden de fracties het problematisch dat betrokken partijen, zoals werkgevers en werknemers, bezwaar hebben tegen het voorstel.

De fracties hebben laten weten het wetsvoorstel, dat deze week in de kamer wordt behandeld, weg te stemmen als het niet wordt ingetrokken. Hierop heeft de minister gisteren verzocht het debat over het wetsvoorstel uit te stellen, zodat hij zich kan beraden over het wetsvoorstel. Het is nog niet bekend of dit uiteindelijk tot intrekking van het wetsvoorstel zal leiden.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe OR-wet afgeschoten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief