icon

Geen vrijstelling sollicitatieplicht vrijwilligers en mantelzorgers

Op 1 januari 2004 heeft het kabinet de sollicitatieplicht voor personen van 57,5 jaar en ouder opnieuw ingevoerd. Op grond hiervan zijn ouderen met een WW-uitkering verplicht minstens een keer per week te solliciteren. Bovendien moeten ze meedoen aan reïntegratiecursussen. Oudere werknemers die op 1 januari 2004 al een WW-uitkering ontvingen, werden eveneens in de sollicitatieplicht betrokken indien zij korter dan een jaar werkloos waren.

Deze maatregel vormt onderdeel van het kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie te bevorderen. De maatregel gold alleen niet voor WW-gerechtigden die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren.

De Tweede Kamer heeft op 30 juni jl. een motie aanvaard met betrekking tot de sollicitatieplicht WW. De motie verzoekt de regering de Regeling vrijstelling verplichtingen WW aan te passen in die zin dat WW-gerechtigden van 57,5 en ouder die ten minste één jaar werkloos zijn en voor ten minste 20 uur per week werken als mantelzorger of vrijwilliger, worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Het kabinet liet deze week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat zij niet van plan is om de sollicitatieplicht voor deze groep af te schaffen. Zo deelde de minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week aan de Tweede Kamer mee dat het vaststellen van een leeftijdsgrens willekeurig en niet objectief te rechtvaardigen is. Wel zou het in de toekomst mogelijk moeten worden dat het UWV de bevoegdheid heeft om op basis van individuele omstandigheden een werknemer te ontheffen van de sollicitatieplicht. Redenen voor individuele ontheffing kunnen gelegen zijn in een gebleken grote afstand tot de arbeidsmarkt en het in aanzienlijke mate verrichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen vrijstelling sollicitatieplicht vrijwilligers en mantelzorgers

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief