icon

Erfafscheiding en buren

Een leuke woning kopen is één ding, maar het onderhouden van een goede relatie met de buren zonder al te veel privacy weg te geven, blijkt in de praktijk vaak moeilijker dan gedacht. Wanneer bijvoorbeeld de tuinen aan elkaar grenzen en er is geen fysieke scheiding middels muur dan wel haag, kun je dan zomaar een muur plaatsen? Dit hangt er van af. Er komt juridisch gezien iets meer bij kijken dan slechts een aantal bakstenen, goede specie en enige spierkracht.

Zo is het niet geoorloofd om zonder toestemming van de eigenaar van het naburige erf een erfafscheiding te plaatsen precies op de grens tussen beide percelen. Daarvoor is de instemming van beide eigenaren vereist. Indien de buurman ermee instemt om een muur of haag te plaatsen, dan wordt deze erfafscheiding mandelig. De erfafscheiding behoort kort gezegd aan beide buren toe (gemeenschappelijk eigendom). Dit betekent dat zij samen de kosten van het aanleggen van de erfafscheiding en het onderhoud dienen te delen. Hieronder vallen ook de kosten voor wat betreft reiniging en vernieuwing. De beide eigenaren moeten in deze kosten bijdragen. De ene eigenaar kan de andere eigenaar dus dwingen om bij te dragen in de kosten. Beide buren mogen overigens hun zijde van de erfafscheiding naar eigen inzicht gebruiken.

Een tweede optie in deze is om aan de rand van de perceelgrens, maar nog wel op het eigen erf, een tuinafscheiding te plaatsen. Die behoort dan alleen aan de eigenaar van de tuin toe en die mag er in principe mee doen wat hij wil. In dat geval heb je niets met de buurman te maken, maar omdat de muur niet op de erfgrens staat, zul je praktisch een gedeelte van je eigendom `inleveren'. De buurman mag in dat geval overigens niet zomaar iets naar eigen inzicht met deze muur doen zoals dat in de hiervoor genoemde situatie tot op zekere hoogte wel het geval was. Dit is hetzelfde als het feit dat een buurman ook niets aan uw andere eigendommen mag veranderen zonder je toestemming.

Let op, denk bij het plaatsen van de tuinmuur aan de wettelijke vereisten. Ingevolge de wet dient bijvoorbeeld voor wat betreft de hoogte van de erfafscheiding aan enige vereisten te worden voldaan. Daarbij is onder andere van belang waar de erfafscheiding zal komen te staan. Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente in een gemeentelijke verordening specifieke voorschriften heeft opgenomen. Het kan derhalve geen kwaad je eerst goed te laten informeren door de gemeente dan wel een ander daartoe gekwalificeerd persoon voordat je stappen neemt. Overleg met de buren, voor het plaatsen van welke erfafscheiding dan ook, is daarnaast ook aan te bevelen.


Michel Visser is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Erfafscheiding en buren

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief