icon

Reorganisatie Kamers van Koophandel

Staatsecretaris Van Gennip heeft gisteren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de Kamers van Koophandel de komende jaren efficiënter en effectiever moeten gaan werken. Het aantal landelijke Kamers moet substantieel worden teruggebracht en de omvang van de verschillende besturen moet worden gehalveerd. De staatssecretaris wil dit bewerkstelligen door meer taken van de Kamers landelijk uit te laten voeren. Dat werd eerder dit jaar ook al bepleit in een evaluatierapport van de Kamers. De taken die landelijk uitgevoerd zullen worden zijn onder andere het beheer en de financiering van de registratie van bedrijven, het Handelsregister dat in de toekomst het Basisregister voor Ondernemingen en Instellingen zal heten, en de aanpak van voorlichting. Hiermee worden de verschillen tussen de diverse Kamers verkleind.
Ook zullen er centrale afspraken worden gemaakt over de (economische) thema's waar de Kamers zich mee bezig zullen houden, maar het stimuleren van de regionale economie blijft een taak van de regionale Kamers.
Verder mogen de verplichte heffingen en tarieven niet stijgen en moet er duidelijker gemaakt worden waar de ondernemers de heffingen voor betalen, aldus de staatssecretaris.

Tevens is het de bedoeling dat er, na overleg tussen de Vereniging van Kamers van Koophandel en het ministerie van Economische Zaken, uniforme regels over de hoogte van salarissen van bestuurders en een gedragscode integriteit worden opgesteld, die door alle Kamers per 1 januari 2006 moeten worden ingevoerd.

De voortgang van de professionalisering zal jaarlijks worden besproken aan de hand van nog op te stellen beoordelingscriteria en prestatie-indicatoren.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Reorganisatie Kamers van Koophandel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief