icon

Kartel in de modebranche?

De CNV Dienstenbond heeft een inventieve vondst gedaan om arbeidsomstandigheden aan de kaak te stellen: een klacht indienen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Volgens de CNV hebben een aantal grootwinkelbedrijven in de textielbranche, waaronder C&A, Miss Etam en WE, als “kartel” eenzijdig de arbeidsvoorwaarden voor nieuw personeel gewijzigd. Zo zouden deze winkels sinds 1 juli van dit jaar personeel aannemen tegen slechtere voorwaarden dan in de inmiddels afgelopen cao was besproken. De werkweek werd verhoogd van 35 naar 38 uur (zonder verhoging van loon) en de zondagstoeslagen kwamen te vervallen. Deze wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden zouden onderling zijn afgesproken door de grote modewinkels.

De Mededingingswet verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die ertoe strekken dat de concurrentie op de Nederlandse markt wordt verhinderd of beperkt. Kennelijk is de CNV van mening dat de beweerdelijke afspraken tussen een aantal grote winkels over arbeidsvoorwaarden, leidt tot een beperking van de concurrentie. Bijvoorbeeld omdat het personeel van de C&A goedkoper is dan van een kleinere modezaak – hetgeen invloed zou kunnen hebben op de prijzen. Niettemin is het origineel dat de vakbond via een kartelklacht de arbeidsomstandigheden aan de kaak stelt. De Vereniging van Grootwinkelbedrijven in de Textielbranche (VGT) reageert echter serieus. Volgens de VGT staan de rendementen van de modezaken sterk onder druk, en moesten zij bepaalde arbeidsvoorwaarden wel aanpassen – te meer omdat er al geruime tijd gewacht wordt op een cao-akkoord. Zonder de aanpassingen zouden de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de modebranche groter zijn. Overigens voorziet de Mededingingswet in een uitzondering op het kartelverbod: indien de gevolgen van het kartel enig voordeel voor economie en werkgelegenheid hebben, kan dit opwegen tegen de beperking van de concurrentie.

Zouden de arbeidsvoorwaarden echter in een cao zijn vastgelegd, dan had een kartelklacht geen nut gehad: cao's zijn uitgesloten van de Mededingingswet.
Al met al een interessante ontwikkeling, waarbij de NMa een aantal nieuwe dilemma's voorgeschoteld krijgt. Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kartel in de modebranche?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief