icon

Uitbreiding monument ook beschermd

In haar uitspraak van 3 augustus jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich uitgesproken over de status van een (nieuwe) uitbreiding van een monument. Het ging om het volgende.

Het Victoria Hotel in Amsterdam is aangewezen als beschermd monument. Bij de aanwijzing is in de omschrijving melding gemaakt van verschillende latere uitbrei-dingen. Het Victoria Hotel heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing, voorzover deze de latere uitbreidingen en het interieur betrof, onder meer aangezien die niet in de redengevende omschrijving waren beschreven. Het Victoria Hotel had er belang bij dat deze delen niet werden aangewezen als beschermd monument. Voor ingrepen moet bij beschermde monumenten immers een monumentenvergunning worden verkregen.

Volgens vaste jurisprudentie is niet het kadastrale perceel grondslag voor de bescherming van wat zich daarop bevindt, maar is slechts datgene beschermd wat als zelfstandige eenheid is genoemd in de omschrijving. De Afdeling heeft in deze zaak de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam bevestigd, waarin werd overwogen dat het in de redengevende omschrijving beschreven gedeelte van het hotel en in de aanwijzing opgenomen uitbreiding daarvan bouwkundig en functioneel één onlosmakelijke zelfstandige eenheid vormen. Het civielrechtelijke onderscheid in onroerende en roerende zaken is ook op monumenten van toepassing. Zaken, die naar verkeersopvatting onderdeel uitmaken van de hoofdzaak of daarmee zodanig verbonden zijn dat zij daarvan niet kunnen worden afgescheiden zonder dat be-schadiging van betekenis wordt toegebracht, behoren dezelfde bescherming te krijgen als het monument waartoe zij behoren.

Uit deze uitspraak volgt dat ook latere uitbreidingen van beschermde monumenten de status van beschermd monument hebben. Voor ingrepen zal dan ook een monumentenvergunning moeten worden verkregen. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd tot het verlenen van een monumentenvergunning en vragen hier vooraf advies over aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Afdeling wees in haar uitspraak nog op het Algemeen Positief Advies van de Rijksdienst. Wijzigingen aan later aangebrachte binnenmuren, vloeren, plafonds, kozijnen, sanitaire voorzieningen en dergelijke van minder dan 50 jaar oud zijn bij voorbaat voorzien van een positief advies. Burgemeester en Wethouders zijn echter niet verplicht dit advies over te nemen.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitbreiding monument ook beschermd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief