icon

Minister De Geus wil regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen

Op 16 augustus jl. maakte minister De Geus bekend dat de regels die zien op aanwezigheidsdiensten zullen worden aangepast. Aanleiding hiervoor is een recentelijk door de Rechtbank Arnhem gewezen uitspraak, waarin werd vastgesteld dat de bepaling in het Arbeidstijdenbesluit waarin wacht- of slaapuren gelijk worden gesteld met rusttijd, in strijd is met jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. De Rechtbank heeft op grond daarvan bepaalde onderdelen van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit die betrekking hebben op aanwezigheidsdiensten, buiten toepassing verklaard.

De onduidelijkheid over de normen die bij aanwezigheidsdiensten in acht moeten worden genomen is ontstaan naar aanleiding van een op 9 september 2003 gewezen uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In het zogenaamde “Jaegerarrest” heeft het Hof van Justitie bepaald dat een beschikbaarheidsdienst in het Duitse recht (vergelijkbaar met een beschikbaarheidsdienst in het Nederlanse recht) in zijn geheel als arbeidstijd in de zin van de Europese richtlijn 2003/88EG betreffende een aantal aspecten van de arbeid moet worden gezien, dus ook wanneer de werknemer op zijn werkplek mag rusten en er geen werkzaamheden van hem worden verwacht. Met deze uitspraak is komen vast te staan dat enkele bepalingen uit het Arbeidstijdenbesluit strijdig zijn met het Europese gemeenschapsrecht. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Europese wetgever een wijziging van richtlijn 2003/88EG aan het voorbereiden, waarover we u eind vorig jaar al berichtten. Momenteel is er nog geen akkoord bereikt over de precieze wijze waarop deze richtlijn dient te worden gewijzigd.

Omdat minister De Geus het onwenselijk vindt dat de huidige onduidelijkheid over de normen bij aanwezigheidsdiensten langer voortduurt, is hij voornemens de Nederlandse regelgeving die betrekking heeft op aanwezigheidsdiensten in overeenstemming te brengen met de jurisprudentie van het Europese Hof. De hiervoor noodzakelijke aanpassing van in ieder geval het Arbeidstijdenbesluit zal in afwachting van de aanpassing van de Europese richtlijn in principe slechts van tijdelijke aard zijn. De minister is voornemens de wijziging nog dit jaar te publiceren. Wij zullen u hierover op de hoogte houden.


Sander Schouten is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minister De Geus wil regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief