icon

Einde actio popularis, uitbreiding belanghebbende-begrip

Het zat er al enige tijd aan te komen; afschaffing van de actio popularis, het beroepsrecht voor “een ieder”. Waar voorheen m.b.t. de milieubesluiten en de goedkeuring van bestemmingsplannen nog een ieder zich tot de rechter kon wenden, geldt dat nu alleen nog maar voor belanghebbenden. Het hiermee wordt uitvoering gegeven aan het streven om de hoofdregel van het bestuursrecht (alleen beroep door een belanghebbende) breed van toepassing te laten zijn.

Of deze wijziging ertoe zal leiden dat de bestuursrechter minder zaken ter behandeling krijgt, is nog maar de vraag. Door velen wordt namelijk gewezen op onderzoeken waaruit blijkt dat diegenen die procedeerden tegen besluiten waarbij voorheen nog de actio pupularus gold, bijna altijd als belanghebbende konden worden aangemerkt. Hun belangen waren in dat geval rechtstreeks betrokken bij het besluit waartegen zij zich verzetten. De toepassing van het belanghebbende-begrip in het ruimtelijk bestuursrecht zal naar verwachting in de jurisprudentie nog wel nader worden uitgewerkt.

Deze wijziging is met ingang van 1 juli jl. in werking getreden, voor lopende procedures voorziet de wet in overgangsbepalingen.

Zie ook twee bijdragen uit 2004


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Einde actio popularis, uitbreiding belanghebbende-begrip

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief