icon

Rechter draait ontslag op staande voet Poolse sla-plukkers terug

Omdat deze kwestie de krant heeft gehaald wilden we u de uitkomst van een procedure die 10 Poolse plukkers hadden aangespannen tegen de Limburgse sla-teler die hen op staande voet had ontslagen niet onthouden. De kantonrechter in Venlo heeft in kort geding geoordeeld dat het ontslag op staande voet geen stand houdt. De werkgever is veroordeeld tot betaling van het achterstallige loon en doorbetaling van het loon totdat aan het dienstverband rechtsgeldig een einde zal zijn gekomen.

Binnen het bedrijf speelt een conflict, dat volgens de werkgever zijn oorsprong vindt in een wilde staking die op 28 juni 2005 was uitgebroken. Aanleiding voor deze staking was een conflict over de arbeidsvoorwaarden.

De stellingen van de ontslagen werknemers kwamen er op neer dat zij hun werkgever ervan beschuldigen dat deze zich op onterechte gronden wil ontdoen van de woordvoerders in het conflict over de arbeidsvoorwaarden.

De werkgever verweet de ontslagen groep dat zij zich in groepsverband schuldig zouden maken aan grove beledigingen en intimidaties jegens hun collega's. Dit zou hebben geleid tot grote verdeeldheid onder de groep van ongeveer 180 Poolse werknemers. Volgens de werkgever heeft de ontslagen groep Poolse werknemers zich op onaanvaardbare wijze gedragen tegenover andere Poolse werknemers die zich veel gematigder hebben opgesteld in het arbeidsvoorwaardenconflict.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de beschuldigingen van de werkgever rich-ting de ontslagen werknemers onvoldoende zijn onderbouwd. Ook is onduidelijk of de dringende reden voor het ontslag direct en op correcte wijze is meegedeeld aan de werknemers. Het ontslag op staande voet hield dan ook in kort geding geen stand. De kantonrechter heeft wel aangegeven dat nader onderzoek naar de gebeurtenissen nodig is, maar dat hiervoor in een kort geding geen plaats is. Hiervoor zou een bodemprocedure moeten worden aangespannen. Een uitspraak die juridisch gezien eerlijk gezegd verrassend noch interessant is

De conflicten binnen het bedrijf zijn overigens nog niet opgelost. Op 7 september a.s. dient weer een kort geding tegen het bedrijf. Dan gaat het om naleving van de toepasselijke CAO en de Arbeidstijdenwet. Tegen die tijd zijn de zomervakanties weer afgelopen, zodat het maar de vraag is of er dan nog landelijke aandacht voor deze human interest kwestie is…


Leonore Karsdorp is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Rechter draait ontslag op staande voet Poolse sla-plukkers terug

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief