icon

Evenement in gevaar?

Voor een evenement waar een flink aantal bezoekers op afkomt, is in de regel een evenementenvergunning vereist. Dat er wellicht ook rekening moet worden gehouden met de voorschriften van een bestemmingsplan, is iets waar organisatoren en gemeenten veelal geen rekening mee houden.

Dat gold ook voor de organisatoren en het bevoegd gezag, betrokken bij het Schuttersfeest in Diepenheim (Hof van Twente). Omwonenden die claimden ontoelaatbare overlast te hebben, dienden bezwaar in tegen de verleende evenementenvergunning en verzochten om handhavend op te treden wegens strijd met de gebruiksvoorschriften in het bestemmingsplan. In beide gevallen kregen zij nul op rekest bij de gemeente. Dat was ten aanzien van het verzoek om handhaving onterecht, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 13 april 2005.

Het van toepassing zijnde bestemmingsplan kende namelijk (zoals gebruikelijk) een zogenoemd gebruiksverbod; het is verboden om de percelen in strijd met de daarop rustende bestemming Agrarisch kernrandgebied te gebruiken. Sommige evenementen zijn dusdanig kortdurend en incidenteel dat zij planologisch geen rol van betekenis spelen, en in dat geval kom je niet snel toe aan de conclusie dat het gaat om verboden gebruik. Bij het Schuttersfeest echter ging het om drie dagen intensief gebruik waarop duizenden bezoekers afkomen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. En daarnaast is voor het opbouwen van de kermis en de feesttent ten minste een week benodigd en voor het afbreken ten minste enkele dagen. En dus was in dit geval sprake van een met het bestemmingsplan strijdig gebruik van het (evenementen)terrein. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt vervolgens dat in een dergelijk geval slechts in bijzondere omstandigheden mag worden besloten om niet handhavend op te treden en draagt de gemeente op om terzake opnieuw een besluit te nemen.

Het voorgaande betekent dat in vergelijkbare gevallen, hoewel er een evenementenvergunning is verleend, toch handhavend zal moeten worden opgetreden door middel van bijvoorbeeld het opleggen van een last onder dwangsom. Dit kan alleen worden voorkomen doordat er voor het evenement vrijstelling wordt verleend van het bestemmingsplan.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Evenement in gevaar?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief