icon

Kantonrechter 'adviseert' te verhuizen na burenruzie

In een (inmiddels tweede) procedure tussen (dezelfde) buren over klimplanten en knotwilgen, heeft de kantonrechter in Dordrecht onlangs uitspraak gedaan. De vorderingen van de eisende partij tot verwijdering van deze bomen en planten zijn afgewezen, aangezien uit de gepresenteerde foto’s bleek dat slechts “een enkel takje” van de klimplanten niet was gesnoeid en de knotwilg niet hoger reikte dan de scheidsmuur tussen de erven van de buren.

Los van dit oordeel, heeft de kantonrechter de buren nog een advies meegegeven: zij kunnen zich beter tot een hovenier wenden voor het oplossen van hun ruzie, omdat die voor minder geld dan de gevoerde procedures hebben gekost, een praktische oplossing kan bereiken voor de ontstane problemen. De buren hebben kennelijk een sterk verschillende opvatting over tuinen en als zij er niet in slagen hun conflicten en ergernissen beheersbaar te houden, aldus de kantonrechter, is een verhuizing de beste optie!


Cindy Waayers is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Kantonrechter 'adviseert' te verhuizen na burenruzie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief