icon

Parkeergeld III

De invoering van parkeerautomaten die alleen chipkaarten accepteren heeft veel protest uitgelokt. Zeker als er geen verkoop- of oplaadpunt in de buurt is, is het uitermate frustrerend wanneer alle pinpassen en creditcards geweigerd worden, en een zorgvuldig opgespaarde voorraad munten de parkeerder ook al niet in staat stelt netjes het parkeergeld te voldoen. Voeg daarbij dat chipkaarten 's avonds en in het weekend vaak helemaal niet verkocht worden, en al gauw rijst de vraag of zo'n parkeerbeheer eigenlijk wel mag? Betaald parkeren op de openbare weg is een vorm van belastingheffing. Moet de gemeente dan niet accepteren dat je die belasting betaalt met wettig betaalmiddel, of tenminste met gangbare betaalmiddelen zoals betaalkaart en creditcard?

Wij schreven hierover al eerder in onder andere onze bijdrage van 11 juli. Anders dan wij suggereerden in die bijdrage, heeft de Hoge Raad in de Rotterdamse zaak op 8 juli jl. alle principiële bezwaren op dit punt verworpen, tegen het advies van de Advocaat-Generaal. De Gemeentewet staat toe dat voor de parkeerbelasting betaling per chipknip wordt voorgeschreven, en de verplichte invoering van de euro was gericht op vervanging van de munteenheid, niet op de vraag of een vorm van electronische betaling geëist kan worden. Omdat er voldoende alternatieven beschikbaar zijn, is er geen sprake van discriminatie. En ook het feit dat er geringe kosten zijn verbonden aan de aanschaf van de chipkaart, leidt nog niet tot discriminatie. Zelfs voorzover toch een discriminerend effect optreedt, vindt de Hoge Raad dit gerechtvaardigd doordat gemeenten diefstal en “grootschalige fraude” rond parkeerautomaten moeten bestrijden. Als parkeerders telkens niet-werkende automaten aantreffen geeft dat óók overlast.

Wel blijft dus de eis gelden dat er in ieder geval betaald moet kunnen worden met een chipkaart met landelijke dekking, en dat er “in de lokale situatie voldoende oplaad- en verkooppunten beschikbaar moeten zijn”. Het draait dus om die “voldoende beschikbaarheid”, en het zal nog wel eens voorkomen dat de mening van de parkeerder hierover verschilt van de mening van parkeerbeheer. Voor die praktische kwestie kunnen parkeerders nog wel bij de rechter terecht, maar of die aan de zijde van de parkeerders staat ? Wij wachten af.


George Offerhaus is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Parkeergeld III

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief