icon

Nederland moet Poolse arbeidskrachten toelaten

De Europese Commissie heeft Nederland deze week formeel op het matje geroepen, vanwege het inbreuk maken op het EG-Vedrag. Nederland zou bepaalde regelgeving hanteren, waardoor het voor arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten ongerechtvaardigd moeilijk wordt om hier aan de slag te kunnen.

Enige toelichting is op zijn plaats. Bij de toetreding van de tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie per 1 mei 2004, heeft een aantal “oude” lidstaten (waaronder Nederland) bedongen dat bijvoorbeeld Poolse werknemers hier niet zomaar aan de slag kunnen. Deze uitzondering is opgenomen in de toetredingsverdragen en zal voor een paar jaar gelden, waarna het Europese basis-beginsel van “vrij verkeer van werknemers” weer volledig van kracht zal worden.
Deze uitzondering geldt echter niet voor het andere basis-beginsel van de EU: het vrij verrichten van diensten. Nu is er een groot aantal bedrijven (Nederlands of Europees) dat diensten verricht door het aanbieden van arbeidskrachten (bijvoorbeeld in de bouw). Daarbij worden ook werknemers uit de nieuwe lidstaten “aangeboden”. Nederland was kennelijk van mening dat dit eveneens onder de bedongen uitzondering viel. Het uitlenende bedrijf moet hierdoor arbeidsvergunningen regelen voor de arbeidskrachten die hij uitleent, wat weken kan duren – en waarbij tevens een kans bestaat dat het verzoek wordt afgewezen. Dat uitleners hierdoor contracten mislopen en benadeeld worden, moge duidelijk zijn. Hierdoor wordt de facto alsnog een onderscheid gemaakt in de nationaliteit van de arbeidskrachten. De Commissie is van oordeel dat dit in strijd is met het vrij verrichten van diensten, en derhalve een inbreuk is op het EG-Verdrag. Indien Nederland zijn beleid niet aanpast, kan de Commissie besluiten om Nederland voor het Hof van Justitie te dagen. Vooralsnog heeft Nederland twee maanden de tijd gekregen om haar beleid toe te lichten. Het is dus afwachten of Nederland de Commissie kan overtuigen van de gerechtvaardigdheid van haar beleid. Zo niet, dan zit er weinig anders op dan de regelgeving aan te passen.


Maja Bolè is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Nederland moet Poolse arbeidskrachten toelaten

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief