icon

Zwarte Madonna voorlopig nog niet onder de slopershamer

In navolging op de eerdere artikelen uit 2004 en uit 2005 kan ik berichten dat er wederom vertraging is opgetreden bij de herinrichting van het gebied “Wijnhavenkwartier” te Den Haag. Daarmee is ook de sloop van het wooncomplex de Zwarte Madonna voorlopig uitgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 20 juli jl. het bezwaar tegen het bestemmingsplan “Wijnhavenkwartier” namelijk gegrond verklaard. De Afdeling bepaalde dat de gemeente Den Haag ten onrechte geen milieueffectrapportage (MER) had laten opstellen (en daarmee de gevolgen voor het milieu niet inzichtelijk heeft gemaakt). Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hadden vervolgens nooit hun goedkeuring mogen geven aan het bestemmingsplan.

Voor de beoordeling of een MER nodig is, geldt in dit geval een drempelwaarde van 200.000 m2 bedrijfsvloeroppervlak. Wanneer het aantal vierkante meters van het bouwplan minder is dan deze drempelwaarde is een MER volgens de Wet Milieubeheer niet vereist.
Bij de berekening heeft de gemeente volgens de Afdeling ten onrechte het aantal vierkante meters (35.000 m2) aan parkeergarages niet meegerekend. Volgens de Afdeling kunnen parkeergarages door hun verkeersaantrekkende werking een sterke invloed hebben op de lokale milieukwaliteit. Gelet hierop moeten parkeergarages bij de uitvoering dan wel wijziging of uitbreiding van de uitvoering van een stadsproject worden meegeteld bij de berekening van de omvang van de bedrijfsvloeroppervlakte.

Bovendien heeft de gemeente het bestaande kantooroppervlak dat wordt gesloopt en vervangen volgens de Afdeling ten onrechte buiten beschouwing gelaten. Gelet op de omschrijving van de MER-beoordelingsplichtige activiteiten omvat die namelijk niet alleen de uitvoering van een stadsproject maar ook de wijziging of de uitbreiding daarvan. Zodoende had de gemeente het bestaande kantooroppervlak bij de berekening moeten meenemen.

Omdat volgens de Afdeling bij een juiste berekening een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 200.000 m2 wordt gerealiseerd, moet alsnog een MER worden gemaakt. Tot dat moment kan het bestemmingsplan niet worden vastgesteld. Hiermee wordt onderstreept dat overheden maar ook particuliere initiatiefnemers er goed aan doen te controleren of voor hun plannen een MER is vereist.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Zwarte Madonna voorlopig nog niet onder de slopershamer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief