icon

Nieuwe BV deel 2

Op 10 februari 2005 berichtten wij u over het voorontwerp van het nieuwe BV recht. Ik fris uw geheugen even op. De Ministeries van Justitie en Economische zaken zijn een project gestart om het BV recht flexibeler te maken en beter te laten aansluiten op de praktijk. De BV moet zo aantrekkelijker worden voor haar gebruikers en de administratieve lasten en juridische kosten voor ondernemers dienen te verminderen. De BV zal een goed alternatief moeten worden voor concurrerende buitenlandse rechtsvormen. In februari 2005 heeft de overheid een eerste consultatiedocument gepresenteerd dat betrekking heeft op de uitgangspunten van de nieuwe BV, de aandelen en de organen. Op dit document is inmiddels commentaar geleverd door ondermeer een aantal advocatenkantoren. Deze week is het tweede consultatiedocument gepresenteerd. Dit document handelt over de beslotenheid van de BV en de geschillenregeling. De derde tranche zal later verschijnen en gaat onder andere over kapitaalbescherming. Ik benadruk overigens dat deze consultatiedocumenten voorontwerpen zijn en dus geen wetsontwerpen.

Een onderwerp dat aan de orde komt in het tweede consultatiedocument is de afschaffing van de verplichte blokkeringsregeling. Door een blokkeringsregeling zijn aandelen in een BV niet vrij overdraagbaar. Het voorstel is om vennootschappen zelf te laten beslissen of (en in welke vorm) zij een blokkeringsregeling in hun statuten opnemen. Daarnaast wordt in het tweede consultatiedocument de geschillenregeling onder handen genomen. De geschillenregeling dient een oplossing te bieden als aandeelhouders onderling ruzie krijgen. De huidige procedure is volgens de opstellers van het voorontwerp echter te lang en te beperkt. Ook op dit vlak worden de nodige veranderingen voorgesteld.

Als straks alle voorontwerpen gepresenteerd zijn (zodra de derde tranche wordt gepresenteerd stellen wij u hier uiteraard van op de hoogte) en de ministeries overladen zijn met adviezen, zal een wetsvoorstel gedaan worden dat uiteindelijk zal moeten leiden tot een definitieve wetswijziging. Het duurt echter nog wel even voordat het zover is.

Voor de volledige tekst van en toelichting op het tweede consultatiedocument wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Justitie.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Nieuwe BV deel 2

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief