icon

Luchtkwaliteit en saldobenadering

In een bijdrage van 29 juni jl. schreven wij over de “niet begrensde saldobenadering” in het Besluit Luchtkwaliteit 2005. In artikel 7 lid 3 van dit besluit is bepaald dat in die situaties waarin er op het moment van de uitoefening van een bevoegdheid reeds sprake is van een overschrijding, de bestuursorganen hun bevoegdheden toch mogen uitoefenen, indien de luchtkwaliteit als gevolg van de uitoefening van die bevoegdheid per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft. Staatssecretaris van Geel heeft in zijn brief van 20 juli 2005 de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de wijze waarop de bestuurorganen om zouden moeten gaan met de mogelijkheid tot saldering.

De Staatssecretaris schrijft in zijn brief dat de compensatie tot uitdrukking dient te komen in een besluit van hetzelfde bestuursorgaan of, als het meer dan één bestuursorgaan betreft, in elkaar gekoppelde besluiten. De saldering moet binnen dezelfde stof plaatsvinden. Wat de beperking naar plaats betreft, is het uitgangspunt dat de compensatie in de directe nabijheid van het project gezocht dient te worden. Hoever nabij is, is niet nader geconcretiseerd. Als dit niet mogelijk is, mag in een groter gebied worden gecompenseerd. De maximale grootte van een gebied is de betreffende agglomeratie of zone, maar ook hierop zijn weer uitzonderingen toegestaan. Verslechtering en compensatie dienen tegelijkertijd plaats te vinden. Een uitzondering is ook hierop mogelijk.

De Staatssecretaris zal in een ministeriële regeling, en op een later tijdstip in een voorstel van wet, de mogelijkheden voor saldering nader uitwerken. Tot die tijd zal de rechter moeten beslissen of de saldering in een concreet geval voldoende is. Dit zal vooral een zeer technische aangelegenheid zijn.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Luchtkwaliteit en saldobenadering

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief