icon

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over ontslag statutair directeur

Een statutair directeur staat zowel in een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke verhouding (de arbeidsovereenkomst) tot de vennootschap. De vennootschapsrechtelijke relatie kan te allen tijde beëindigd worden door het bevoegde orgaan (aandeelhouders of de raad van commissarissen). Lange tijd bestond onduidelijkheid over welke gevolgen dit ontslag zou hebben voor de arbeidsrechtelijke verhouding. De Hoge Raad heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

Ons hoogste rechtsprekende orgaan heeft bepaald dat het vennootschapsrechtelijke ontslag door het bevoegde orgaan tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en de statutair directeur eindigt. Hierop bestaat slechts een uitzondering indien er sprake is van een wettelijk opzegverbod (de directeur was bijvoorbeeld ziek tijdens het ontslagbesluit) of wanneer partijen anders zijn overeengekomen (partijen spreken af dat de betreffende persoon geen statutair directeur meer is, maar dat de arbeidsovereenkomst blijft voortbestaan). Hiermee zijn de grenzen duidelijk getrokken. Overigens maakt het niet uit of de statutair directeur zelf aftreedt. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook in het geval de vennootschapsrechtelijke relatie door de directeur zelf wordt verbroken, de arbeidsrelatie eindigt.

Indien aan alle formele vereisten is voldaan kan een directeur tegen het ontslag zelf weinig doen. Terugkeer in zijn functie is in principe niet mogelijk. Wel kan de bestuurder een procedure beginnen om een vergoeding te vorderen (mocht hij deze nog niet hebben ontvangen). Dergelijke procedures worden echter niet vaak gevoerd. Meestal hebben partijen onderling al geregeld dat de directeur bij een eventueel ontslag een gouden handdruk meekrijgt.


Sjef Gitmans is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Hoge Raad verschaft duidelijkheid over ontslag statutair directeur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief