icon

Nieuwe consumentenbescherming

Op voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken heeft de ministerraad onlangs ingestemd met een wetsvoorstel Handhaving Consumentenbescherming. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden en zal pas openbaar worden bij indiening bij de Tweede Kamer.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd een consumententoezichthouder op te richten, welke zich zal bezig houden met nationale en grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht. Zowel de oprichting als de taken van de consumententoezichthouder worden in het wetsvoorstel geregeld. De inbreuken waar de consumententoezichthouder op zal letten, bevinden zich bijvoorbeeld op het vlak van oneerlijke handelspraktijken waarmee groepen consumenten te maken hebben. U moet hierbij denken aan misleidende reclame of agressieve telefonische verkoop.

Overtreders van het consumentenrecht kunnen door de consumententoezichthouder een dwangsom of een boete worden opgelegd. Ook bestaat er een mogelijkheid de overtreder via een versnelde procedure bij de civiele rechter te “bestraffen”. Op deze manier zullen oneerlijke handelaars gedwongen worden om de voor consumenten schadelijke praktijken te staken. De consumententoezichthouder zal met name klachten van groepen consumenten behandelen, de zogenaamde collectieve inbreuken. Voor de individuele consumenten zal de consumententoezichthouder een verwijsfunctie vervullen.

Andere, reeds bestaande toezichthouders (zoals de OPTA en de Nederlandse Zorgautoriteit) krijgen in het wetsvoorstel een extra taak toebedeeld. Ook zij kunnen straks grensoverschrijdend toezicht houden.

Het is de bedoeling dat de consumententoezichthouder in de tweede helft van 2006 gaat functioneren. Het is nu maar afwachten of deze streefdatum daadwerkelijk wordt gehaald.


Quirine den Hollander is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Nieuwe consumentenbescherming

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief