icon

Minder arbo-regels

Het kabinet is van plan om eind volgend jaar ruim tweederde van de door Neder-land te beinvloeden regels voor arbeidsomstandigheden (“arbo”) te schrappen en de 'verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden te verschuiven naar de werkvloer'. Werkgevers en werknemers moeten dan samen beslissen hoe ze aan het door de overheid vast te stellen beschermingsniveau zullen voldoen. Hiermee vermindert de overheid haar eigen regeldruk. De SER heeft positief geadviseerd over het voorstel. Het Wetsvoorstel Herziening Arbowet 1998 is in de maak.

De overheid zal doelvoorschriften in plaats van middelenvoorschriften opleggen. Dit betekent dat het eindresultaat en niet de wijze waarop dit resultaat bereikt wordt door de overheid zal worden geformuleerd. Van de werkgevers en werknemers zal worden verwacht dat zij maatwerk leveren. Per bedrijfstak moet een zgn. arbocatalogus worden samengesteld. Dit is een handleiding met afspraken en adviezen om werknemers te beschermen tegen ongezonde en onveilige arbeidsom-standigheden. De taak van de Arbeidsinspectie zal veranderen. Niet de wijze van uitvoering, maar het eindresultaat zal worden getoetst. Dit systeem doet sterk denken aan de zelfregulering in het milieurecht.

Ongeveer 90% van de arbo-bepalingen vloeit rechtstreeks voort uit EG-richtlijnen. In deze richtlijnen worden niet alleen doelvoorschriften gegeven, maar is vaak ook de methode waarop het arbo-beleid aangepakt moet worden voorgeschreven. Deze middelenvoorschriften zullen wel in het nationale recht overgenomen dienen te worden.

De overheid zal het beschermingsniveau zoveel mogelijk op het niveau van de Europese regelgeving brengen. Slechts indien er sprake is van zeer ernstige risico's die tot onherstelbare schade kunnen leiden, zal het kabinet een hoger beschermingsniveau opleggen. De SER en de minister zijn van mening dat voor behoud van de “nationale kop” zwaarwegende redenen moeten bestaan. Het lijkt er dus op dat het beschermingsniveau omlaag zal gaan ten opzichte van de huidige situatie, waarin met de “nationale kop” strenge regels worden gesteld dan in Europa.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting in februari 2006 naar de Tweede Kamer gaan.


Annejet Lamme is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Minder arbo-regels

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief