icon

Parkeergeld alleen via Chipknip ?

Velen zullen het al eens hebben meegemaakt. Je bezoekt een vreemde stad, parkeert je auto, begrijpt dat er parkeergeld moet worden betaald en met je goede gedrag loop je naar de parkeerautomaat. Daar aangekomen blijkt dat je alleen kan betalen met de Chipknip. Inderdaad, met de Chipknip ! Niemand heeft zo'n ding en jij dus ook niet. Ook je muntgeld wil de gemeente niet hebben. Je kan alleen met die verdraaide Chipknip betalen. Je wilt wel betalen, maar dat mag mag kennelijk niet en dan betaal je dus niet. De gemeente moet je wel een redelijke mogelijkheid geven om te betalen. Ja toch ? Niet dan ?

Terug aangekomen bij de auto, blijkt de plaatselijke parkeerdienst daar anders over te denken. Die heeft vrolijk een bon uitgeschreven, en als je in de verkeerde gemeente bent beland heb je als bonus er een wielklem bij gekregen. Daarmee ben je het natuurlijk niet eens. Je wordt als automibilist al genoeg gepest, en al helemaal in Nijmegen. Was dat niet de stad die de zogenaamde aso-bakken en PC-tractor wilde verbieden ? Laat ze toch iemand anders gaan pesten. “Als ze mijn parkeergeld willen hebben, dan moet ik wel met gewoon muntgeld kunnen betalen. Dat is het wettige betaalmiddel.” Op alle verjaardagen en in de kroeg geeft iedereen je gelijk. Vol goede moed haal je dus je schouders op, en je laat de zaak voorkomen bij de rechter. Zelfs voor die paar tientjes. Dit is een principe-kwestie !

En ja hoor. Het Gerechtshof te Arnhem geeft je gelijk. Volgens het Gerechtshof wordt de parkeerder inderdaad niet op een toereikende wijze in de gelegenheid gesteld om het parkeergeld te voldoen, omdat de Chipknip niet gelijk staat aan gangbaar geld. En volgens het Burgerlijk Wetboek moet nu eenmaal betaling geschieden in gangbaar geld. De gemeente mag geen naheffng opleggen. Hoera, een extra rondje in de kroeg: eindelijk iemand die er wat aan doet !

Maar de gemeente kan zich dit niet veroorloven. De parkeergelden zijn stilletjes tot een belangrijke bron van inkomsten gepromoveerd, en nu kunnen er geen boetes meer worden uitgedeeld. De handhaving staat op losse schroeven en de wethouder van financiën ziet een groot gat opdoemen in zijn begroting. Dat moet worden voorkomen ! Op naar de Hoge Raad dus. Er is vast wel een interpretatie die de gemeente alsnog gelijk geeft. En warempel …

Volgens de Hoge Raad is het besluit van de gemeente om alleen met Chipknip te betalen gebaseerd op de Gemeentewet, en daarmee gelegitimeerd. Daarnaast moeten er volgens de wettelijke regeling voldoende mogelijkheden zijn om ter plaatse een specifieke parkeer-chipkaart te kopen, en omdat het tegendeel niet was gebleken zal dat dus ook wel het geval zijn. (Laat me niet lachen, denkt de verbaasde automobilist nu. Die mogelijkheden zijn er niet. Voordat je als toerist zo'n ding hebt gevonden ben je een half uur verder.) Maar ja, volgens de Hoge Raad mag er wel een naheffing worden opgelegd.

Bij nader inzien is er toch iets vreemds aan de hand: de Hoge Raad zegt weliswaar dat het volgens de Gemeentewet legitiem is te besluiten om alleen de Chipknip te aanvaarden, maar hij zegt niets over de vraag of de Chipknip wel kan gelden als gangbaar geld zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. En dat is toch een gemis in het arrest én zoals genoemd in het arrest van het Gerechtshof Arnhem. Misschien wil de belastingkamer van de Hoge Raad niet worden vermoeid met zoiets banaals als een kleine betaling van parkeergeld, en al helemaal niet met de wettelijke verplichting om die betaling te verrichten in gangbaar geld. Maar bij mij blijft het knagen: iedere betaling moet geschieden in gangbaar geld. Behalve als het om het parkeergeld gaat ?

PS: Er waren twee vergelijkbare zaken. Eén speelde in Nijmegen (klik hier) en de andere in Rotterdam (klik hier).


Jonathan Barth is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Parkeergeld alleen via Chipknip ?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief