icon

Bedrijven zijn niet langer gebonden aan een verplichte arbodienst

De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2005 een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd waarbij bedrijven voor de preventie en begeleiding van het ziekteverzuim niet langer een verplichte arbodienst in de arm hoeven te nemen. Lopende contracten met arbodiensten kunnen echter niet tussentijds worden opgezegd.

Wanneer een branche of een onderneming overeenstemming heeft bereikt met vakbonden, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag zij vanaf 1 juli 2005 zelf bepalen hoe ze de preventie en begeleiding van het ziekteverzuim wil organiseren.
De staatssecretaris wil hiermee bedrijven de mogelijkheid bieden om de arbodienstverlening aan te passen aan de omstandigheden en mogelijkheden van het bedrijf. Voorts wil hij de betrokkenheid van bedrijven bij de arbeidsomstandigheden vergroten.
In het wetsvoorstel worden wel eisen gesteld aan branches en ondernemingen die geen gebruik maken van een arbodienst. De arbodienstverlening moet volgens de staatssecretaris namelijk wel met voldoende kennis worden aangepakt. Zo moet er in een bedrijf een bedrijfsarts beschikbaar zijn voor de begeleiding van het ziekteverzuim.
Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie toetst. In dit verplichte document worden risico's voor arbeidsomstandigheden in kaart gebracht en tevens wordt aangegeven hoe die risico's kunnen worden vermeden.
Voor kleine bedrijven zijn de kosten van zo'n toets door een arbodienst, of in de toekomst van een deskundige, relatief hoog. Kleine bedrijven met niet meer dan 10 werknemers mogen in de toekomst werken met een checklist voor risico-inventarisatie en -evaluatie als die in de CAO wordt vastgesteld. De verplicht toets van dit document mag dan achterwege blijven.

Ten slotte moeten werkgevers zich in de toekomst meer laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijks werkzaamheden. Deze medewerker moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat in een bedrijf op een verantwoorde manier met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en dat werknemers machines goed onderhouden. Bij kleinere bedrijven (minder dan 15 werknemers) mag de deskundige ook de werkgever zijn.


Rob Tempelaars is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bedrijven zijn niet langer gebonden aan een verplichte arbodienst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief